Czy 10% odstępnego za zwrot niewykorzystanego biletu to klauzula niedozwolona?

odmowa podania nazwiska jadącego biletu

Krótko i na temat: czy przewoźnik może zastrzec w regulaminie odstępne za niewykorzystany bilet — w dodatku w kwocie 10% ceny biletu — czy też stanowi to klauzulę abuzywną? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 lutego 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1918/15) Odstępne, o jakim mowa w art. 17 ust. 4 prawa przewozowego, … Czytaj dalej

Niezidentyfikowany sprawca szkody wyłącza odpowiedzialność z art. 435 kc (III CZP 30/17)

wyłączenie odpowiedzialności niezidentyfikowany sprawca szkody

Mimo letniej kanikuły Sąd Najwyższy nie próżnuje. W wydanej przedwczoraj uchwale przesądzono, iż odpowiedzialność deliktową wynikającą z art. 435 kc wyklucza sprawstwo niezidentyfikowanej osoby, za którą zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności. uchwała Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 r. (III CZP 30/17) Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody … Czytaj dalej

Uber jest bardziej usługą przewozową niż e-usługą

uber usługa przewozowa

Krótko i na temat: z przedstawionej dziś opinii rzecznika generalnego Macieja Szpunara (w sprawie przed TSUE, Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL, C‑434/15) wynika, że chociaż usługi świadczone przez Uber, mają charakter nowatorski, to jednak nie mogą być zakwalifikowane jako usługa społeczeństwa informacyjnego — zaś jako de facto usługa transportowa, Uber może być objęty … Czytaj dalej