Zdjęcia przesłane na miejski konkurs fotograficzny są informacją publiczną — ale prawa autorskie twórców mogą wykluczać ich udostępnienie

Czy zdjęcia przesłane na konkurs fotograficzny zorganizowany przez miejskie władze są informacją publiczną? Czy prawa autorskie do utworów mogą uzasadniać odmowę udostępnienia informacji publicznej? (nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 26 maja 2021 r., IV SA/Po 255/21). Sprawa dotyczyła wysłanego do władz miasta wniosku o udostępnienie listelem wszystkich zdjęć, które zostały przesłane na konkurs fotograficzny „Zróbmy razem album o … Dowiedz się więcej

Konkurs walentynkowy trwający „do 13 lutego o godzinie 0:00” kończy się z początkiem, nie końcem dnia

dokumentacja techniczna utwór

A na walentynki — kilka akapitów o walentynkowym konkursie, czyli: czy konkurs dla kupujących w sklepie jest elementem umowy sprzedaży czy jednak przyrzeczeniem publicznym? Czy godzinowe oznaczenie początku dnia to 0:00 czy 24:00? Czy organizator konkursu może po swojemu (lub zgodnie ze zwyczajami) interpretować postanowienia regulaminu konkursowego? (wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 2019 r., … Dowiedz się więcej

Klauzule abuzywne w regulaminie promocji sprzedażowej

wypłata bankomatu cudzą kartą

Klauzul niedozwolonych obawiają się wszyscy przedsiębiorcy — i słusznie — czasem jednak okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Dziś zatem czas na poszukanie odpowiedzi na kilka prostych pytań: czy publiczne przyrzeczenie może być kwalifikowane pod kątem klauzuli niedozwolonej? Czy wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego (art. 919 kc) w ogóle dochodzi do oferty … Dowiedz się więcej

Regulamin konkursu nie jest wzorcem umowy — więc nie może zawierać klauzul niedozwolonych

Regulamin konkursu klauzula niedozwolona

Czy regulamin konkursu może być uznany za wzorzec umowy — przez co można go badać na okoliczność występowania klauzul niedozwolonych? Czy też jednak regulamin określający zasady udzielenia przyrzeczenia publicznego nie jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kc?  (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACa 1370/15). Fundacja wystąpiła przeciwko spółce … Dowiedz się więcej

Obietnice ministra to nie przyrzeczenie publiczne

Ryszard Czarnecki Róża Thun wyrok

A skoro już wiemy, że obietnice kandydatów ubiegających się o jakieś stanowisko polityczne nie są przyrzeczeniem publicznym i nie można ich dochodzić przed sądem — to może chociaż da się tak potańcować z jakimś nowym ministrem? Nie, nie będę budował atmosfery niepewności — taka sprawa też była przedmiotem rozważań wymiaru sprawiedliwości. Otóż w wyroku Wojewódzkiego … Dowiedz się więcej