Tag: RCL

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym — opublikowano tekst jednolity, który już jutro może nie być tekstem jednolitym

Cóż za koincydencja — dokładnie dziś, czyli w dniu kiedy Trybunał Konstytucyjny zaczął zajmować się „ustawą naprawczą” (sprawa prowadzona jest pod sygnaturą K 47/15) — w Dzienniku Ustaw opublikowano… tekst jednolity ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…

Poselski projekt ustawy: czy trójpodział władzy to niedościgniony ideał — czy antydemokratyczna ustrojowa patologia?

Nieco na marginesie: rzucił mi się kilka dni temu w uszy zarzut pod adresem rządu, że nie zgłasza własnych projektów ustaw, lecz przepycha je przez Sejm jako projekty poselskie. W ten sposób omija się wytyczne dotyczące rządowego procesu legislacyjnego — zwłaszcza w zakresie kłopotliwych konsultacji…

DziennikUstaw.gov.pl: zmiana adresów publikacji aktów normatywnych

DziennikUstaw.gov.pl: zmiana adresów

Wcale nie na marginesie: w serwisie internetowym DziennikUstaw.gov.pl zmieniła się struktura adresów poszczególnych aktów normatywnych (to samo dotyczy serwisu MonitorPolski.gov.pl). Zamiast dotychczasowej struktury: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/160 obecnie obowiązuje szyk: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/160 W Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 160 opublikowano — dokładnie 9…

Powiedzieli co wiedzieli #42 — „Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu”

„Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu” — art. 23 ust. 2a UoODO wg projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Słusznie uwagę zwraca GIODO w…

Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia — plus obowiązek ewidencji czasu świadczenia usług nawet przez kontrahenta „z firmą”

A skoro napisało się o tekście jednolitym ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (oraz o samej minimalnej krajowej, która na 2016 r. wynosi 1850 złotych), to nie sposób pominąć głośnego projektu nowelizacji ustawy — wprowadzającego minimalną stawkę godzinową w kwocie 12 złotych.…

Bitka o Trybunał Konstytucyjny

Rozmawiając o wielu bulwersujących i kontrowersyjnych sprawach zwykliśmy używać określenia „bitwa”. Jednak cyrk ze zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym podpowiada mi pojęcie „burda” — a może lepiej nawet: „bitka”. Bitka o Trybunał Konstytucyjny. Zacząć trzeba chyba od tymczasowego końca —…

FATCA już w Dzienniku Ustaw

FATCA Dziennik Ustaw

Ściśle informacyjnie: FATCA jest już w Dzienniku Ustaw — mam na myśli dokument zatytułowany Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia…

Tekst jednolity pilnie znowelizowany

Kilka dni temu napisałem, że czekam na moment, w którym okaże się, że tekst jednolity jakiegoś aktu normatywnego zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw — zaraz po jego nowelizacji. Nie sądziłem, że tak szybko będzie tak blisko… Oto 4 września 2015 r. opublikowano obwieszczenie…

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości ma tekst jednolity (Dz.U. z 2015 poz. 1286)

najlepsze piwo na świecie kryptoreklama

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje: [preambuła] Informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z…