Wniosek o rejestrację czasopisma (wzór 2015)

To będzie prawie autoplagiat, ale cóż — P.T. Czytelnicy się domagają, pokorny sługa musi. Dziś parę zdań o tym jak sporządzić wniosek o rejestrację czasopisma lub dziennika — oraz wzór takiego wniosku. (Sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism, Dz.U. z 1990 … Dowiedz się więcej

Rejestracja bloga w rejestrze czasopism

Rejestracja bloga jako czasopismo

Kontynuując wątek rejestru dzienników i czasopism, sporu o prawa do tytułu prasowego oraz ryzyka wykreślenia czasopisma z rejestru wskutek zaprzestania wydawania warto dodać kilka akapitów o możliwości rejestracji bloga w rejestrze czasopism (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 stycznia 2013 r., I ACa 1032/12). Sprawa miała się następująco: kancelaria prawna wystąpiła z wnioskiem o rejestrację bloga … Dowiedz się więcej

Wykreślenie czasopisma z rejestru ze względu na jego niewydawanie przez rok

Skoro na łamach Lege Artis zagościły znów tematy związane z prawem prasowym — czyli czy sąd może odmówić rejestracji czasopisma ze względu na podobieństwo do innego już zarejestrowanego tytułu oraz czy postępowanie w zakresie rejestru dzienników i czasopism to dobre miejsce na prowadzenie sporu o prawa do tytułu czasopisma — warto pokusić się o skreślenie … Dowiedz się więcej

Spór o prawa do tytułu czasopisma

A skoro pojawił się niedawno w Lege Artis temat oceny podobieństwa tytułów prasowych w toku rejestracji (art. 21 ustawy prawo prasowe), to warto chyba skrobnąć kilka akapitów o tym jak wygląda spór o prawa do tytułu czasopisma w kontekście postępowania rejestrowego (to będzie krótki tekst ;-) Spór o tytuł prasowy może wynikać z trzech zasadniczych okoliczności (i … Dowiedz się więcej

Odmowa rejestracji czasopisma ze względu na podobieństwo tytułów

Dawno, bardzo dawno nie było nic o rejestracji czasopisma. Okazją do powrotu do tematu jest publikacja postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt VI ACa 828/14), w którym odniesiono się do kwestii podobieństwa tytułów czasopism jako podstawy odmowy rejestracji. O samej rejestracji dziennika lub czasopisma (art. 20 prawa prasowego) może sklecę parę … Dowiedz się więcej