Apostazja podlega prawu kościelnemu — przeto nie można skarżyć do PUODO przetwarzania danych osobowych przez proboszcza

Czy apostazja, jakkolwiek widzi ją osoba zainteresowana, oznacza usunięcie danych osobowych ex-wiernego ze spisów kościelnych? Czy jednak akt apostazji podlega prawu kościelnemu, zatem prawo państwowe nie może służyć do oceny jego skuteczności? I świecki organ nie może nadzorować przetwarzania danych osobowych przez proboszczów? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2021 r., II SA/Wa … Czytaj dalej

O tym, że jest projekt uchylenia przepisów penalizujących „przekroczenie granic” wolności słowa

projekt uchylenia art. 196 212 kk

A teraz coś z całkiem innej beczki: w Izbie Poselskiej pojawił się bardzo lakoniczny acz nie mniej ciekawy projekt nowelizacji kodeksu karnego przewidujący uchylenie kilku najbardziej bulwersujących przepisów penalizujących nadmierną swobodę (lub też „przekroczenie granic”, jak to zwykle się nazywa w orzecznictwie) w korzystaniu z wolności słowa. Lakoniczny, bo składa się z dwóch artykułów, z … Czytaj dalej

Uchwała Senatu na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

uchwała Senatu Jana Pawła II

Jak z pewnością P.T. Czytelnicy niniejszego „Czasopisma” doskonale pamiętają rok 2020 ogłoszono, na mocy przyjętej przez Izbę Poselską uchwały, Rokiem Świętego Jana Pawła II, zaś osobie papieża poświęcono wówczas jeszcze po jednej uchwale w każdej z izb polskiego Sejmu. Mamy jednak nowy rok, zatem jest dobra okazja, żeby czcić osobę Jana Pawła II nadal i … Czytaj dalej

Organ, który gra z obywatelem w formalnego ping-ponga jest w bezczynności (udawanie strusia w/s hałaśliwych dzwonów kościelnych)

Organ administracji publicznej, do którego wpływa jakieś żądanie, powinien zająć się sprawą — wszcząć postępowanie lub formalnie odmówić jego wszczęcia (art. 61a par. 1 kpa). Co jednak zrobić, jeśli organ zaczyna grać z obywatelem w ping-ponga — coś tam porobi, ale postępowania nie wszczyna, nie wydaje też postanowienia o odmowie jego wszczęcia? Czy wpadnięcie sprawy … Czytaj dalej

Obowiązek ogłuszania zwierząt przy uboju rytualnym nie narusza prawa EU (C-336/19)

obowiązek ogłuszania zwierząt uboju rytualnym

Na wydany wczoraj wyrok TSUE w sprawie obowiązku ogłuszenia zwierzęcia także podczas uboju rytualnego warto zwrócić uwagę z dwóch względów: po pierwsze dlatego, że Trybunał przyjął, iż wprowadzony prawem krajowym obowiązek ogłuszania zwierząt przy uboju rytualnym nie jest sprzeczny z prawem unijnym — po drugie ze względu na to, że orzeczenie poszło zdecydowanie pod włos … Czytaj dalej