Nowy wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy czystego transportu (projekt)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: nalepka uprawniająca do wjazdu do trefy czystego transportu będzie miała nowy, nieco lepszy wzór (projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu). A mianowicie, w pewnym skrócie: Zamiast komentarza: co jak co, ale … Dowiedz się więcej

Czy możliwe jest nadanie pojazdowi nowego numeru VIN — jeśli pomylił się jego producent?

Czy dopuszczalne jest urzędowe nadanie numeru VIN samochodu, jeśli producent się pomylił, a błędne dane zostały wpisane do dokumentów pojazdu? Czy urząd, a najpóźniej sąd powinien skorygować taki błąd, nawet jeśli nie wynika to z przepisów prawa, ale jest to po prostu sprawiedliwe? Czy jednak administracja działa w granicach prawa — a sąd administracyjny kontroluje … Dowiedz się więcej

Czy kierowca może uniknąć odpowiedzialności za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię — bo post factum doszło do awantury?

Obowiązkiem kierowcy, który skręca w drogę poprzeczną, jest bezwarunkowo ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię na skrzyżowaniu, to oczywista oczywistość. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu jest bowiem wykroczeniem, to druga oczywista oczywistość. A może kierujący pojazdem może uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów ruchu drogowego — bo później się okazało, że z pieszego też jest niezłe ziółko? (nieprawomocny wyrok SR … Dowiedz się więcej

Czy kierowca, który „nie widział” (tego dnia) znaku zakazu parkowania może odpowiadać za naruszenie tego zakazu?

Naruszenie zakazu postoju pojazdów jest wykroczeniem, to oczywista oczywistość. Czy jednak odpowiedzialność za to wykroczenie może ponosić kierowca, który nie widział znaku zakazu parkowania, bo wjechał od innej strony, a tam tabliczki nie było? Jeśli sam twierdzi, że jest tam właściwie codziennie — więc znak zakazu musiał widzieć wielokrotnie? Czy jednak zakaz dotyczy nas tylko … Dowiedz się więcej

Czy skręcający w lewo ma obowiązek upewnić się, że nikt go nie wyprzedza — bo „gdyby” widział, to by nie skręcał?

Czy kierowca, który prawidłowo sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, ma obowiązek upewnienia się, czy nie jest wyprzedzany? Czy obowiązek taki może wynikać z nakazu zachowania szczególnej ostrożności? Albo z zasady ograniczonego zaufania, która mówi, że należy reagować na błędy innych uczestników ruchu? A może takiego obowiązku nie ma — a jednak skręcający może ponosić odpowiedzialność … Dowiedz się więcej