Darski vs Nowak — proces za nazwanie „przestępcą” kogoś kto przestępcą nie jest

Też ciekawe: jak pisze Gazeta.pl epopeja procesowa Nowak vs Darski przeszła do fazy Darski vs Nowak — czyli tym razem to Pan Adam Darski pozwał Pana Ryszarda Nowaka o naruszenie dóbr osobistych. Delikt ma polegać na tym, że Pan Ryszard Nowak publicznie nazwał Pana Adama Darskiego przestępcą (por. Kto się boi Kota Behemota? „Lege Artis” z 4 lutego … Dowiedz się więcej

Umowa na reprezentację SN przed TK jest informacją publiczną

przetwarzanie danych osobowych wymiar sprawiedliwości 

O ciekawej sprawie pisze dzisiejsza GazetaPrawna.pl — Wojewódzki Sąd w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z 8 czerwca 2015 r. (sygn. akt II SAB/Wa 512/15 — linkuję do serwisu gazety, bo w orzeczenia.nsa.gov.pl orzeczenia jeszcze nie ma) stwierdził, że umowy i faktury na reprezentację Sądu Najwyższego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym są informacją publiczną i podlegają ujawnieniu na zasadach … Dowiedz się więcej

Obietnice wyborcze nie mogą być dochodzone przed sądem

Dutkiewicz i zwolennicy Kaczyńskiego

Tylko najstarsi P.T. Czytelnicy Lege Artis pamiętają kampanię prezydencką 1990 r. oraz złożoną przez Lecha Wałęsy obietnicę „sto milionów” dla każdego. Nieco młodsi mogą pamiętać piosenkę zaśpiewaną przez Kazimierza Staszewskiego — a jeszcze młodsi kampanię Andrzeja Dudy — oraz jego obietnice, które niepokoją rynek finansowy. Można zatem zadać pytanie: czy polityka da się rozliczyć za złożone w … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

szkoda wyrządzona przez zwierzę

I kolejny temat związany z naszymi braćmi mniejszymi — tym razem o tym kto i dlaczego ponosi odpowiedzialność jeśli powstanie jakaś szkoda wyrządzona przez psa czy inne zwierzę. Najprościej rzeczy się mają w odniesieniu do zwierzęcia, które ma pana. W takim przypadku szkodę powinna naprawić ta osoba, która zwierzę „chowa albo się nim posługuje”, a kwestię ten … Dowiedz się więcej

Wyłączenie sędziego, który świadczył pomoc prawną stronie

Informacyjnie: Sąd Najwyższy w uchwale z 13 maja 2015 r. zajął się ciekawym pytaniem dotyczącym zakresu wyłączenia sędziego ze względu na wcześniejsze świadczenie pomocy prawnej stronie postępowania (III CZP 10/15). Teza uchwały brzmi: ​Sędzia jest wyłączony z mocy ustawy tylko w sprawach, w których — będąc radcą prawnym — świadczył pomoc prawną stronie (art. 48 … Dowiedz się więcej