Nie wystarczy poinformować konsumentów o procedurze ADR na stronie internetowej (wyrok TSUE C‑380/19)

informowanie konsumentów procedurze ADR

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli jak powinno wyglądać informowanie konsumentów o procedurze ADR — czyli czy przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi informacje o możliwości poddania sporu trybowi alternatywnemu w ogólnych warunkach umów (regulaminie)? Czy jednak wystarczające jest udzielenie wyjaśnień w jakiejś zakładce serwisu internetowego? wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 25 czerwca 2020 r., … Czytaj dalej

TSUE nie jest właściwy do rozstrzygania sporów o przebieg granic państw-członków EU

spór graniczny państw

A skoro od wczoraj mamy poważne ograniczenia jeśli chodzi o przekraczanie granic, czas na kilka akapitów o tym czy Unia Europejska jest upoważniona do oceny sporów o wytyczenie granic między państwami będącymi członkami EU? Czy naruszenie prawa międzynarodowego lub dwustronnej umowy określającej przebieg granicy międzypaństwowej może być przedmiotem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? (wyrok … Czytaj dalej

Czy klub sportowy może odwołać się od sankcji dyscyplinarnej — degradacji w tabeli i nakazu sprzedaży biletów na mecz za 1 złoty — do sądu?

Czy z faktu, że przy związku sportowym istnieje trybunał zajmujący się odwołaniami od kar dyscyplinarnych można wywnioskować, że kluby sportowe będące członkami związku poddały spór jego ocenie? Czy jednak zapis na sąd polubowny musi być jednoznaczny — i chociaż może wynikać ze statutu związku sportowego, to jednak treść klauzuli nie może budzić wątpliwości? A przy … Czytaj dalej

Czy zapis na sąd polubowny wymaga ekstra pełnomocnictwa?

Czy poddanie sporów wynikających z umowy arbitrażowi wymaga szczególnego pełnomocnictwa, czy też zapis na sąd polubowny jest zwykłą czynnością, zatem wpisanie klauzuli do umowy wchodzi w zakres samego upoważnienia do jej zawarcia? (postanowienie Sądu Najwyższego z 13 października 2017 r., I CSK 33/17). Orzeczenie wydano w sporze dotyczącym zapłaty 185 tys. euro: niemiecki kontrahent wystąpił … Czytaj dalej

Rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich — UOKiK publikuje pustą tabelę…

rejestr podmiotów uprawnionych UOKiK

Dla przypomnienia: dziś weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich — od dziś też przedsiębiorcy mają obowiązek informować konsumentów o możliwości polubownego rozpatrzenia sporu dotyczącego reklamacji, w tym wskazać podmiot uprawniony (czyli taki quasi-sąd polubowny). No i tu oczywiście zaczynają się schody, bo ustawa weszła w życie dziś, także w części dotyczącej zgłaszania … Czytaj dalej