Zakaz używania petard i fajerwerków (projekt)

Karma wraca: do Izby Poselskiej wpłynął projekt przepisów pozwalających wprowadzić przez gminy zakaz — a to ze względu na ochronę zwierząt przed niepotrzebnym strachem — używania petard i fajerwerków (projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 6a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Rada gminy może, w drodze … Dowiedz się więcej

Czy odwiedzający grób na cmentarzu może skarżyć nadanie pobliskiej ulicy nazwy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”?

Czy można zaskarżyć nadanie ulicy nazwy nielicującej z godnością miejsca? Prawidłowa odpowiedź brzmi: tak, prawo przewiduje możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy. Czy jednak skarga na zmianę nazwy ulicy może być wniesiona przez osobę, która w danej miejscowości nie zamieszkuje? postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2023 r. (III OSK 2312/23)Skarga na uchwałę organu … Dowiedz się więcej

Umorzenie należności za utrzymanie czasowo odebranego zwierzęcia może nastąpić dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji

Właściciel czasowo odebranego zwierzęcia jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy wydanych na opiekę nad nim, to oczywista oczywistość. Czy jednak możliwe jest umorzenie należności wynikającej z kosztów utrzymania odebranego zwierzęcia już na etapie postępowania ustalającego wysokość poniesionych wydatków? Czy jednak umorzyć można wyłącznie należności istniejące — czyli wynikające z ostatecznej decyzji? I, nieco na marginesie: czy decyzję administracyjną może … Dowiedz się więcej

Rezygnacja z prawa do prywatności — w kontekście dostępu do informacji publicznej — musi być zgodna z RODO

Osoba publiczna, osoba publicznie znana, osoba pełniąca funkcje publiczne, funkcjonariusz publiczny… Czy dziennikarz, który pisze o sprawach publiczno-urzędowych, jest osobą publiczną? Czy staje się przez to osobą pełniącą funkcje publiczne? Której prywatność może być ograniczona ze względu na przepisy o dostępie do informacji publicznej? I, wcale nie na marginesie: czy zdanie „piszcie o mnie co chcecie, tylko nazwiska nie przekręcajcie” … Dowiedz się więcej

Czy radny może żądać usunięcia jego namiarów kontaktowych przez lokalnego dziennikarza (bo RODO)?

Czy żądanie wykasowania danych z książki telefonicznej i adresowej oraz zaprzestania dzwonienia i wysyłania wiadomości może być wsparte przepisami RODO? Jeśli odbiorcą tych wiadomości, który chciałby skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, jest czynny lokalny polityk, a nadawcą redaktor naczelny lokalnego czasopisma (ale też lokalny polityk)? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2023 r., II … Dowiedz się więcej