Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej (10-16 lutego 2019 r.)

kwarantanna szumowskiego sprzeczna konstytucją

Krótko i na temat: rozpoczynające się lada dzień w Warszawie Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest nie tylko przyczynkiem do wprowadzenia zakazu noszenia i przemieszczania broni (od 11 do 15 lutego 2019 r.), ale także tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej — od 10 do 16 lutego 2019 r. (rozporządzenie MSWiA z … Dowiedz się więcej

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r.

kwarantanna szumowskiego sprzeczna konstytucją

Krótko i na temat:  24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24 UNFCCC) to nie tylko okazja do wprowadzenia czasowego zakazu noszenia i przemieszczania broni na terenie Krakowa oraz województw śląskiego i małopolskiego, ale też tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na polskich granicach wewnętrznych (czyli z państwami-stronami układu z Schengen) … Dowiedz się więcej

Nielegalne przekroczenie granicy państwowej (może się przydać w kontekście przywrócenia kontroli granicznych)

podróżowanie zwierzęciem unii europejskiej

A skoro już w poniedziałek wracają kontrole graniczne warto poświęcić kilka akapitów temu czym jest bezprawne przekroczenie granicy państwowej i jaka właściwie odpowiedzialność grozi osobie, która robi kic przez miedzę.Temat niby prosty, ale tylko pozornie — bo przecież od kilku lat mamy dwa rodzaje granic (granicę zewnętrzną, czyli unijną oraz granicę wewnętrzną Schengen). Sprawa jest dość prosta jeśli … Dowiedz się więcej

Czasowe przywrócenie kontroli granicznej od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. (także na szlakach górskich!)

podróżowanie zwierzęciem unii europejskiej

Tego się można było spodziewać: Światowy Dzień Młodzieży (i szczyt NATO) to nie tylko super-inwigilacja służb i czasowy zakaz noszenia broni — ale i czasowe przywrócenie kontroli granicznej (rozporządzenie MSWiA  z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, Dz.U. z 2016 r. poz. 840). Zwiększonej … Dowiedz się więcej