Prawa do wizerunku pary młodej — czyli co ma fotografia ślubna do art. 81 pr.aut.

A teraz coś z całkiem innej beczki — czy rozpowszechnianie zdjęć ślubnych przez fotografa może naruszać dobra osobiste małżonków? Zwłaszcza jeśli młodzi zgodzili się na użycie zdjęć w celach promocyjnych i właściwie dostali za to wynagrodzenie (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 617/15). Sprawy miały się następująco: … Czytaj dalej

Nazwisko małżonków po ślubie (art. 25 kodeksu rodzinnego)

A skoro jakiś czas temu było o tym jak wygląda powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie, a kilka dni temu krótka omówka przepisów o zmianie imienia i nazwiska — dziś czas na parę akapitów o tym co kodeks rodzinny ma do tego jak brzmi nazwisko po ślubie (na podstawie Dz.U. z 2015 r. poz. 2082). Dalej będzie w punktach, … Czytaj dalej

Małżeństwo żołnierza w II Rzeczypospolitej — za zgodą dowództwa i po przedstawieniu zaświadczenia moralności narzeczonej

małżeństwo żołnierza II RP

A kilkanaście dni temu było o tym, że sędzia musi mieć zgodę na zamieszkanie w innej miejscowości niż siedziba sądu, to dziś będzie o tym, że żołnierz (oficer, marynarz, szeregowy) musiał mieć zgodę przełożonych na zawarcie małżeństwa ze swoją wybranką. (Spokojnie, dzisiejszy wpis ma charakter historyczny i opowiada o czasach Drugiej Rzeczypospolitej.) Podczas krótkiej kwerendy zwróciłem uwagę na kilka … Czytaj dalej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy — tekst jednolity w Dzienniku Ustaw

A w oczekiwaniu na publikację wiadomych wyroków Trybunału Konstytucyjnego warto zwrócić uwagę na publikację tekstu jednolitego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r. — a dokładnie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682). I chociaż na … Czytaj dalej

Ślub poza urzędem, w miejscu wybranym przez parę młodą

Najbliższa niedziela to nie tylko wejście w życie przepisów o nowych dowodach osobistych oraz możliwość złożenia wniosku o nowy dowód przez internet. Od 1 marca 2015 r. przepisy pozwalają na ślub poza urzędem, w miejscu praktycznie dowolnie wybranym przez parę młodą — pod warunkiem, że miejsce to gwarantuje uroczysty charakter uroczystości. Zmianę tę zawdzięczamy nowej ustawie o … Czytaj dalej