Blokowanie dostępu do treści terrorystycznych w internecie przez ABW (projekt)

Krótko i na temat, ale niedługo może być głośno: w serwisie RCL pojawił się projekt nowelizacji ustawy antyterrorystycznej przewidujący blokowanie dostępu do treści terrorystycznych pochodzących od użytkowników — przez hostingodawców, na żądanie ABW (projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu). Zaczynając od krótkiego wstępu: Zamiast komentarza: przyznam, … Czytaj dalej

Zachowanie szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych (nawet w przypadku nieprawdziwej informacji)

I jeszcze raz: obowiązkiem prasy jest pisać prawdę, prawdę i jeszcze raz prawdę. Co jednak wcale nie oznacza, że media będą zawsze odpowiadać za podanie nieprawdziwej informacji — liczy się bowiem zachowanie szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej, która to okoliczność wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych. nieprawomocny wyrok SO w Warszawie z 5 stycznia 2022 r. … Czytaj dalej

Rasy psów ratowniczych (w Państwowej Straży Pożarnej)

rasy psów ratowniczych

A skoro o proponowanej — dość wąskiej (w porównaniu z wcześniejszym stanem prawnym) — liście ras psów stosowanych w ratownictwie PSP pisałem na etapie projektu, nie widzę przeszkód by skrobnąć kilka słów po opublikowaniu finalnego aktu w Dzienniku Ustaw (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych, … Czytaj dalej

Psy ratownicze w Państwowej Straży Pożarnej (projekt rozporządzenia)

rasy psów ratowniczych

Krótko i na temat, ale to dla niektórych ciekawe: w serwisie RCL pojawiła się propozycja nowych przepisów, które mają określić skąd bierze się i jak pracuje pies ratowniczy służący w Państwowej Straży Pożarnej — od doboru, poprzez szkolenie i egzaminowanie, aż do uprawnień emerytalnych (projekt rozporządzenia MSWiA w/s psów używanych w akcjach ratowniczych) Projekt jest … Czytaj dalej

Ustawa o wsparciu psów-weteranów po zakończeniu służby (projekt)

Puszczanie psów ratowniczych luzem lesie

Krótko i na temat: w serwisie internetowym opublikowano obszerny projekt ustawy regulującej zasady służby zwierząt służbowych — pracujących w policji, straży pożarnej, etc. — w tym kryteria doboru zwierząt do pracy, zasady szkolenia psów zwierząt i ich przewodników — a także zasady wsparcia psów-weteranów po zakończeniu aktywnej służby (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o … Czytaj dalej