Etyka, prawo, moralność: czy to co „etyczne” musi być zgodne z prawem?

chemex

Tego nie sposób przeoczyć: jak informuje UOKiK w niedawnym wyroku podtrzymano uchylenie decyzji, w której za niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję uznano traktowanie homeopatii jako sprzeczne z etyką lekarską (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI ACa 75/15, z wyrokiem sądu I instancji można zapoznać się tutaj: wyrok SOKiK z 4 … Dowiedz się więcej

Klauzula niedozwolona, na którą powinny uważać e-sklepy. Zobacz jaka.

Warto mieć na uwadze: sformułowanie „jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego” w regulaminie przedsiębiorcy może stanowić klauzulę niedozwoloną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 65/15). Jeden ze sklepów stosował we wzorcu stosowanym w obrocie konsumenckim postanowienie, w myśl którego klient mógł wnieść reklamację wyłącznie … Dowiedz się więcej

Baza wyroków UOKiK

A więc udało się: zgodnie z zapowiedziami (por. Polityka przejrzystości: UOKiK zapowiada publikację wyroków. Także tych, które są niekorzystne dla Urzędu.) właśnie dziś w serwisie internetowym UOKiK pojawiła się baza wyroków wydanych przez sądy w sprawach z powództwa UOKiK, a ściśle: informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów … Dowiedz się więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów opublikowana w Dzienniku Ustaw

W piątek (16 października 2015 r.) w Dzienniku Ustaw ukazała się ważna (i kontrowersyjna) nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). Zmiany obejmują m.in.: dodany zostaje cały nowy Dział IIIa … Dowiedz się więcej

Dokument urzędowy a klauzule niedozwolone

Studząc (ale mam nadzieję: nie nudząc) P.T. Czytelników dziś zwracam uwagę na ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 kwietnia 2015 r. (sygn. akt VI ACa 774/14) — który nawet doczekał się tezy. Od tezy zaczynam, później omówka: Wytyczne stanowiące kryteria wyboru projektów, opracowane we właściwym trybie przewidzianym przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, … Dowiedz się więcej