Anulowanie zameldowania ze względu na brak zamieszkiwania pod określonym adresem

Czy prawo zameldowania się pod określonym adresem można opierać wyłącznie na fakcie odziedziczenia nieruchomości? Czy jednak meldunek oznacza, że człowiek zamieszkuje w konkretnym lokalu — a skoro nie zamieszkuje, to zameldowanie było niedopuszczalne, więc możliwe jest anulowanie zameldowania? wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 lipca 2020 r. (III SA/Lu 592/19) 1. Zgodnie z … Czytaj dalej

Nadużycie zaufania mocodawcy przez pełnomocnika

Czy pełnomocnik może zrobić w imieniu udzielającego upoważnienia wszystko, co mu się żywnie podoba? Czy jednak podejmowane przez niego czynności nie powinny skutkować wyrządzeniem mocodawcy szkody, a przysporzeniem po stronie pełnomocnika? Czy takie działania można oceniać jako nadużycie zaufania mocodawcy przez pełnomocnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 stycznia 2020 r., I ACa 625/18). … Czytaj dalej

Czy gmina może *bezwzględnie* żądać zwrotu udzielonej bonifikaty od osoby, która sprzedała wykupione mieszkanie komunalne?

służebność drogi koniecznej

A teraz coś z jeszcze innej beczki: czy w sprawie o zwrot udzielonej bonifikaty po sprzedaniu wykupionego mieszkania komunalnego powinno się wziąć pod uwagę takie okoliczności jak wcześniejsza postawa lokatora, stan wiedzy gminy — czy jednak liczą się gołe fakty i daty? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 lutego 2019 r., V ACa 551/18). … Czytaj dalej

SN: przedwczesne odrzucenie spadku jest bezskuteczne (III CZP 36/18)

Być może z okazji zbliżających się świąt Wszystkich Świętych i w zamiarze poddania pod dyskusje spotykających się rodzin (a może po prostu tak ułożyła się wokanda) tak czy inaczej warto zwrócić uwagę na ubiegłotygodniową uchwałę SN, w której wyrażono pogląd, iż wcześniejsze odrzucenie spadku — zanim spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadkobrania — … Czytaj dalej

Czy można odziedziczyć roszczenia za peerelowskie represje?

A dziś coś z całkiem innej beczki — czy odszkodowanie i zadośćuczynienie za represjonowanie przez władze PRL należy się tylko małżonkowi, dzieciom i rodzicom represjonowanego — czy może uprawnione do wystąpienia z żądaniem są spadkobiercy zmarłych dzieci? wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (WA 1/18) Przedmiotem orzeczenia sądu może być wyłącznie roszczenie o … Czytaj dalej