Bezskuteczność darowizny dokonanej w celu pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska)

Czy matka, która miała rozliczyć się z mieszkania spółdzielczego z byłym mężem, ale darowała je córce — i nie ma innego majątku, z którego ex-mąż mógłby się zaspokoić — działała w celu pokrzywdzenia wierzyciela? Czy w takim przypadku wierzyciel może próbować podważać taką czynność w drodze skargi pauliańskiej? Czy sąd może w takim przypadku orzec … Dowiedz się więcej

Czy orzekanie na podstawie nieobowiązującego przepisu jest rażącym naruszeniem prawa?

Zmian, nowelizacji, poprawek i wrzutek w przepisach jest tak wiele, że może się zdarzyć, że człowiek się pomyli, nie sprawdzi dokładnie Dziennika Ustaw i zastosuje normę, która już nie jest w obiegu. Czy zatem orzekanie na podstawie nieobowiązującego przepisu prawa zawsze stanowi rażące naruszenie prawa, a zatem jest podstawą wniesienia skargi nadzwyczajnej? (wyrok Sądu Najwyższego … Dowiedz się więcej

Czy deweloper może zagrozić opóźnieniem w budowie jako sankcją za opóźnienie w zapłacie?

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Czy opóźnienie w zapłacie należności za mieszkanie uprawnia dewelopera do zastrzeżenia sobie możliwości opóźnienia w budowie całego budynku lub skutkować podwyżką ceny mieszkania — czy taka klauzula w umowie stanowi niedozwolone postanowienie umowne? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 października 2017 r., sygn. akt VII ACa 917/17). Spór dotyczył stosowania przez spółdzielnię mieszkaniową we wzorze … Dowiedz się więcej

Czy p.o. prezesa może zwolnić z pracy odwołanego poprzednika?

Ciężar dowodu w procesie o spłatę kredytu

Tydzień temu było o prezesach, dziś znów o prezesach, ale cóż zrobić, skoro chyba takie sprawy najprędzej trafiają do Sądu Najwyższego (choćby z racji na wartość przedmiotu sporu). Dziś zatem następujący casus: czy zwolnienie prezesa z pracy przez jego następcę (p.o. prezesa) powinno uwzględniać przepisy kodeksu spółek handlowych o reprezentacji spółki — czy jednak jest … Dowiedz się więcej

Niewykonanie umowy przedwstępnej: zadatek nie ogranicza wierzyciela, który może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych

służebność drogi koniecznej

A teraz coś troszkę na czasie: czy w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży mieszkania roszczenia kontrahenta ograniczone są do kwoty zapłaconego zadatku? Czy jednak stronie umowy, która nie odstąpiła od umowy przedwstępnej przysługuje możliwość żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych? (na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 14 lutego 2014 r., sygn. … Dowiedz się więcej