Czy „sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy” to klauzula abuzywna?

Prawa autorskie zdjęć produktów

Czy poddanie sporów wynikających ze sprzedaży konsumenckiej kognicji sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy sprzedaży to klauzula abuzywna — bo ogranicza prawa konsumenta jeśli chodzi o wybór sądu, przed który chce wytoczyć powództwo przeciwko sprzedawcy? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 marca 2017 r., sygn. akt VI ACa 2075/15). Powód wniósł o uznanie … Dowiedz się więcej

„Reset” terminu rękojmi po wymianie rzeczy na wolną od wad (projekt art. 568(2) kc)

posiadanie racy meczu

A skoro rano było o tym, że data na paragonie nie może określać daty sprzedaży towaru, to wczesnym popołudniem warto napisać o projekcie nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego zakładającym „reset” kalendarza rękojmi za wady po wymianie towaru na wolny od wad (art. 568(2) kc). Sęk w tym, że kupującemu przysługuje dwuletnia rękojmia w przypadku wad sprzedanej … Dowiedz się więcej

Czy to data na paragonie określa datę umowy sprzedaży — czy jest całkiem odwrotnie?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Nawet jeśli logicznie prawidłowe jest zdanie, że jeśli A=B to B=A, praktyczne zastosowanie tejże logiki może niekiedy sprowadzić nas na manowce. Dziś zatem krótkie pytanie: czy data na paragonie wydawanym kupującemu konsumentowi może określać datę umowy sprzedaży — czy też jednak to data sprzedaży powinna być uwidoczniona na paragonie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 … Dowiedz się więcej

Zakaz pokątnego kupowania psów na bazarkach

pogryzienie przez psa zadośćuczynienie

A skoro dziś — chyba z okazji światowego dnia zwierząt (ustanowionego, jak się okazuje, ku czci Św. Franciszka) — opublikowano tekst jednolity ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), naszło mnie na kilka jeszcze zdań o zakazie kupowania psów na targowiskach (por. „Zakaz pokątnego handlu psami (i zakaz rozmnażania kundli)”). Rzecz dotyczy … Dowiedz się więcej

Wiele pozwów o jedną klauzulę abuzywną — roszczenia oddalone!

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Dziś gratka nie lada — czyli orzeczenie, które pozwoli nam poszukać podpowiedzi na istotne pytanie: czy wiele pozwów może stanowić nadużycie prawa podmiotowego — jeśli są one identyczne, dotyczą tej samej klauzuli abuzywnej, a wszyscy powodowie są reprezentowani przez tego samego pełnomocnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2017 r., VI ACa 188/17). Dziesięciu … Dowiedz się więcej