Czy mąż, który otwiera kopertę z wysłanym do żony wezwaniem do zapłaty, narusza tajemnicę korespondencji?

Czy otwarcie przesyłki z wezwaniem do zapłaty, bez zgody adresata, może być kwalifikowane jako przestępstwo naruszenia tajemnicy korespondencji? Jeśli adresatką korespondencji była żona, która zadłużyła się bez wiedzy męża, lecz egzekucja może być prowadzona z wspólnego majątku małżonków? Czy jednak tajemnica korespondencji chroni informacje przeznaczone dla adresata w każdym przypadku? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z … Czytaj dalej

Uzasadnienie sądowej zgody na podsłuch telefoniczny może być lakoniczne — ale musi pozwolić na ocenę jego zastosowania (TSUE)

Uzasadnienie zgody podsłuch telefoniczny

Zgodność z prawem działań operacyjnych prowadzonych wobec osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa wymaga m.in. umożliwienia ich sądowej oceny. Czy to oznacza, że uzasadnienie wydanej przez sąd zgody na podsłuch telefoniczny musi precyzyjnie opisywać podstawy jego zastosowania? Czy jednak wystarczy, że sędzia odniesie się do wniosku o zastosowanie kontroli rozmów, zaś całość dokumentów pozwoli na weryfikację legalności poczynań … Czytaj dalej

Czy próba odbioru własnej — doręczonej pod niewłaściwy adres — przesyłki to złośliwe niepokojenie domowników?

Czy osoba, która przychodzi do cudzego domu, żeby odebrać swoją korespondencję — tam doręczoną, bo to był kiedyś jej dom — dopuszcza się dokuczania? Czy jednak takie zachowanie nie może być kwalifikowane jako wykroczenie złośliwego niepokojenia — jeśli posiadacz listu z niejasnych przyczyn nie chce go oddać? (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 6 grudnia 2022 r., VI Ka 804/22). Sprawa … Czytaj dalej

Przetwarzanie adresów IP osób naruszających prawa autorskie — w celu wysyłania im ostrzeżeń — nie narusza prawa do prywatności

Przetwarzanie adresów IP sprawców naruszeń praw autorskich

Krótko i na temat, ale o tym może być jeszcze głośno: w wydanej kilka dni temu opinii rzecznik generalny TSUE stwierdził, że przetwarzanie adresów IP sprawców naruszeń praw autorskich w celu wysyłania im swoistych „ostrzeżeń” nie oznacza naruszenia prawa do zachowania prywatności w internecie — ponieważ w przeciwnym razie ustalenie tożsamości sprawcy naruszenia popełnionego w internecie byłoby … Czytaj dalej

Prewencyjne, uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów danych o ruchu i lokalizacji użytkowników narusza prawo Unii (C-140/20)

Oczywistych oczywistości nigdy dość, zatem dziś czas na krótką omówkę kolejnego orzeczenia, w którym TSUE stwierdza, że prewencyjne, uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów danych o ruchu i lokalizacji narusza prawo Unii — bo nie da się go pogodzić z prywatnością i przysługującym użytkownikom prawem do zachowania tajemnicy komunikacji. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 … Czytaj dalej