Tajemnica przedsiębiorcy uzasadnia odmowę udostępnienia informacji publicznej — ale do tego nie wystarczy klauzula poufności

Czy odmowa udostępnienia informacji publicznej obejmującej umowę cywilnoprawną może wynikać z tego, że strony zawarły w niej klauzulę o zachowaniu jej treści w poufności? Czy jednak sama „formułka” to za mało, zaś ocena, iż żądanie dotyczy informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy powinna wynikać z merytorycznej oceny danych? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2021 r., III … Czytaj dalej

Wysokość wynagrodzenia członków zarządu NZOZ to informacja publiczna

Czy przepisy i udostępnieniu informacji publicznej dotyczą także wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez członków zarządu i rady nadzorczej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego jedynym właścicielem jest powiat? Czy jednak dane te podlegają ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych, które nie mogą być traktowane jako osoby pełniące funkcje publiczne? A może wynagrodzenie członków organów podlega ochronie … Czytaj dalej

Informacje o wydatkach podmiotu publicznego na wynagrodzenia są informacją publiczną

Czy informacje o wynagrodzeniach w podmiocie publicznym są informacją publiczną? Czy można odmówić udostępnienia informacji o wydatkach płacowych ze względu na ochronę prywatności pracowników takiej jednostki? A na deser: czy tajemnica statystyczna wyklucza udostępnienie danych statystycznych? nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 28 maja 2020 r. (II SAB/Po 24/20) 1. Informacją publiczną jest informacja o … Czytaj dalej

Kto odpowiada za ochronę tajemnicy pracodawcy przy pracy zdalnej (bo koronawirus)?

ochrona tajemnicy pracodawcy pracy zdalnej COVID-19

A skoro rano było o tym, że w czasie pandemii pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego, to teraz czas na kilka zdań o tym, że „tarczą 4.0” ustawodawca zmienił nieco przepisy o zdalnym świadczeniu pracy — i właściwie nie wiadomo czy i dlaczego tak bardzo odbiegł od obowiązujących od dawna przepisów o telepracy?  … Czytaj dalej

Udział w pikiecie przeciwko chlebodawcy nie może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia

Czy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie za udział w pikiecie, podczas której protestowano przeciwko warunkom zatrudnienia? Czy jednak dyscyplinarka dla pracownika za krytyczne wypowiedzi narusza wolność słowa? I przy okazji: czy pracodawca może zakazywać pracownikom kontaktów z mediami i udzielania wypowiedzi dla prasy? (nieprawomocny wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z 20 listopada 2019 r., X P … Czytaj dalej