Ustawa o wychowaniu w trzeźwości ma tekst jednolity (Dz.U. z 2015 poz. 1286)

najlepsze piwo na świecie kryptoreklama

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje: [preambuła] Informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości … Czytaj dalej

Kodeks wykroczeń ma tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094)

Całkowicie informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy z 1971 r. — kodeks wykroczeń (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 3 lipca 2015 r., zaś sam Dziennik Ustaw ma datę 4 sierpnia 2015 r. — Dz.U. z 2015 r. poz. 1094). Z treścią tekstu jednolitego kodeksu wykroczeń można zapoznać się w rubryce „ważne ustawy” — tekst w postaci … Czytaj dalej

Ustawa o ochronie danych osobowych ma tekst jednolity 2014

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ma tekst jednolity.  Został on opublikowany w dniu 3 września 2014 r. w Dzienniku Ustaw z 2014 r. poz. 1182. Z tą wielką chwilą każdy zainteresowany może sięgnąć bezpośrednio do źródła i zapoznać się z treścią aktu normatywnego regulującego — no właśnie, cały czas staram … Czytaj dalej