Czy chwaląc model gospodarki Trzeciej Rzeszy — propaguje się nazizm?

Czy publicznie wyrażony pogląd, iż narodowosocjalistyczna ekonomia doprowadziła hitlerowskie Niemcy do rozkwitu gospodarczego może być zakwalifikowany jako przestępstwo publicznego propagowania nazizmu? Czy jednak model gospodarki Trzeciej Rzeszy i jego pochwała to jedno, a propagowanie zbrodniczego totalitaryzmu to coś zupełnie innego? (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 28 września 2023 r., VI Ka 95/23). Sprawa zaczęła się od opublikowanego … Dowiedz się więcej

Czy wzniesiony za Stalina pomnik „wdzięczności Armii Czerwonej” — nadal na pewno — symbolizuje komunizm?

Ustawa dekomunizacyjna zakazuje utrzymywania w przestrzeni publicznej artefaktów upamiętniających lub propagujących ustrój totalitarny, w tym nakazuje usunięcie każdego pomnika symbolizującego komunizm. Warunkiem wydania decyzji o zburzeniu lub przeniesieniu pomnika jest uzyskanie opinii IPN — i tu czas na kluczowe pytanie: czy ocena charakteru upamiętnienia powinna opierać się wyłącznie na kontekście historycznym? Czy jednak należy uwzględnić także … Dowiedz się więcej

Potajemne nagrywanie i upublicznienie nazistowskich tyrad to nie naruszenie dóbr osobistych, lecz uzasadniona reakcja obronna

Czy potajemne nagrywanie wypowiedzi pracodawcy, który lży i wyszydza Polaków, wygłasza nazistowskie tyrady, może naruszać prywatność nagrywanej osoby? Czy jednak rozmowy przełożonego z pracownikami co do zasady nie są zaliczane do sfery prywatnej, a wygadujący bezprawne głupoty nie może domagać się ochrony prawnej? I, wcale nie na marginesie: czy głos człowieka może być traktowany jako dobro … Dowiedz się więcej

„Z” jak zakaz

Krótko i na temat, ale to chyba nawet ciekawe: wzmiankowany już na tutejszych łamach projekt ustawy przewidującej m.in. zakaz przywozu rosyjskiego węgla i zamrażanie majątków firm współpracujących z Rosją poszerzony został, w toku prac w Izbie Poselskiej, o propozycję wprowadzenia zakazu stosowania, używania lub propagowania symboliki związanej z rosyjską napaścią na Ukrainę. Upraszczając: będzie zakaz … Dowiedz się więcej

Opublikowanie przez IPN ubeckiej fałszywki o współpracy narusza dobra osobiste

IPN nieprawdziwa informacja współpracy SB

A skoro dziś kolejna rocznica wprowadzenia przez peerelowską juntę stanu wojennego, nadarza się też chyba dobra okazja na kilka akapitów o tym czy opublikowana przez IPN nieprawdziwa informacja o współpracy z SB — nieprawdziwa, bo zakwestionowana prawomocnym wyrokiem lustracyjnym — może naruszać dobra osobiste rzekomego szpicla? Czy jednak IPN powinien publikować zawartość archiwów „jak leci”, … Dowiedz się więcej