Zbieranie danych aktywnych sprzedawców przez platformy internetowe

A skoro przepisy o raportowaniu do skarbówki sprzedających przez platformy internetowe wzbudziły takie zainteresowanie, czas na pogłębienie tematu — czyli czas na nieśmiałą próbę objaśnienia na czym polegać będzie gromadzenie danych aktywnych sprzedawców przez platformy sprzedażowe (ustawa z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność administratora za kradzież tożsamości nie zależy od doznanych przez ofiarę skutków (TSUE)

Czy wynikająca z RODO odpowiedzialność za kradzież tożsamości zależy od konsekwencji doznanych przez pokrzywdzonego? Czy jednak zasady odpowiedzialności odszkodowawczej są jasne — administrator odpowiada za wyrządzoną szkodę, niezależnie od jej rodzaju i ew. wartości uszczerbku — więc skutki przywłaszczenia tożsamości nie są warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w/s Scalable Capital GmbH z … Dowiedz się więcej

Czy możliwe jest nadanie pojazdowi nowego numeru VIN — jeśli pomylił się jego producent?

Czy dopuszczalne jest urzędowe nadanie numeru VIN samochodu, jeśli producent się pomylił, a błędne dane zostały wpisane do dokumentów pojazdu? Czy urząd, a najpóźniej sąd powinien skorygować taki błąd, nawet jeśli nie wynika to z przepisów prawa, ale jest to po prostu sprawiedliwe? Czy jednak administracja działa w granicach prawa — a sąd administracyjny kontroluje … Dowiedz się więcej

Czy polskie dziecko, które w akcie urodzenia ma matkę i matkę, może uzyskać polski dowód osobisty?

Czy rodzicami dziecka mogą być dwie kobiety? Czy taki stan prawny wynikający z zagranicznego aktu urodzenia wiąże polskie władze? Powiedzmy, że na te dwa pytania jakąś odpowiedź polskiego sądownictwa znamy, zatem idźmy dalej: czy fakt, że w akcie urodzenia jako rodzice dziecka figurują dwie osoby tej samej płci, może być podstawą odmowy wydania dowodu osobistego? … Dowiedz się więcej

Europejski portfel tożsamości cyfrowej (rozporządzenie eIDAS2)

A skoro lada dzień wchodzi w życie rozporządzenie eIDAS2, ale media już od jakiegoś czasu huczą, tak mnie właśnie naszło sprawdzić czym ma być europejski portfel tożsamości cyfrowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1183 z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej). … Dowiedz się więcej