Obowiązkowe autobusy zeroemisyjne i obligatoryjne STC w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców

A skoro wczoraj było o tym, że strefa czystego transportu nie może obejmować całego miasta, dziś czas na kilka zdań o tym, że już niedługo w komunikacji zbiorowej w dużych gminach będą obowiązkowe autobusy zeroemisyjne — a jeśli stężenie dwutlenku azotu w dużym mieście przekroczy dopuszczalne normy, będą także obligatoryjne strefy czystego transportu (projekt ustawy o … Dowiedz się więcej

Czy granice strefy czystego transportu mogą zależeć od ustawionych znaków — czy to znaki powinny być ustawione na wjeździe do strefy? (wyrok w/s SCT w Krakowie)

A skoro kilka dni temu wystartowała strefa czystego transportu w Warszawie, dziś czas na kilka akapitów o orzeczeniu WSA w/s strefy czystego transportu w Krakowie — a zwłaszcza dlaczego wyrok uznał, że granice SCT zostały wyznaczone błędnie. Słowem: czy granice strefy czystego transportu mogą zależeć od organizacji ruchu i miejsca ustawienia znaków informujących o strefie — … Dowiedz się więcej

Zakaz przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (projekt)

Krótko i na temat, ale pominąć nie można: do laski marszałkowskiej wpłynęła propozycja zmian w prawie — ustawowy zakaz zarobkowego przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, bez zbędnych skrótów: art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Zabrania się w szczególności:7) zarobkowego przewozu osób pojazdami … Dowiedz się więcej

Czy pięć umów na pełen etat — choćby w ramach pracy zdalnej — to zatrudnienie fikcyjne?

Czy praca u kilku pracodawców — pięć umów na pełen etat, w niedochodowych firmach — oznacza pozorność zatrudnienia? Jeśli chodzi o pracownika z wysokimi kwalifikacjami — i kluczowym uprawnieniem zawodowym, o które tak naprawdę chodziło pracodawcom — a większość „dodatkowych” umów to praca zdalna i zadaniowy czas pracy? Czy jednak każdy może podpisywać tyle umów … Dowiedz się więcej

Nadawanie statkowi morskiemu nazwy

Krótko i na temat, ale w okresie wakacyjnym i rak ryba: oto w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie określające zasady nazewnictwa polskich statków morskich — więc może się przyda lornetującym przybrzeże z pobrzeża na pomorzu (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lipca 2023 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego, Dz.U. z 2023 r. poz. … Dowiedz się więcej