Czy przewoźnik lotniczy odpowiada za przekazanie danych pasażera planującego wylot z Polski?

A teraz coś z jeszcze innej beczki: ponieważ zaczęły się wakacje i ludzie zaczęli sobie fruwać tu i tam, a przecież nic tak nie podkręca klimatu jak świadomość, że ktoś tam przetwarza jakieś nasze dane, dziś czas na kilka zdań o tym, czy przewoźnik lotniczy odpowiada za ujawnienie danych o planowanym przekroczeniu przez pasażera, podczas przelotu, polskiej granicy? … Dowiedz się więcej

Zamknięcie białoruskiej granicy dla rosyjskich i białoruskich ciężarówek (od 1 czerwca 2023 r.)

Krótko i na temat, bo jak zapowiadali, tak też zrobili, a некаторым спадабаецца: już od 1 czerwca białoruskie i rosyjskie ciężarówki nie będą mogły wjeżdżać do Polski (rozporządzenie MSWiA z 29 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w/s czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Dz.U. z 2023 r. poz. 1022). Dla jasności, w niewielkim … Dowiedz się więcej

Pracownik transportu zbiorowego i kolejarz z ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym

Krótko i na temat, ale dla niektórych to będzie ważne: już wkrótce pracownik transportu zbiorowego i kolejarz będzie podlegał takiej samej ochronie prawnej jak funkcjonariusz publiczny (ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2023 r. poz. 1003). A mianowicie, w niewielkim skrócie: … Dowiedz się więcej

„Muzyka tła” to także publiczne udostępnianie utworów — ale tantiemy nie należą się za sam fakt, że w pojeździe przewoźnika są zamontowane głośniki (TSUE)

We wczorajszym wyroku TSUE udzielił kilku odpowiedzi na ciekawe pytania o obowiązki podmiotów, które korzystają z publicznie odtwarzanych prawnie chronionych utworów. Czyli: czy puszczana”muzyka tła” wiąże się z obowiązkiem odprowadzania tantiem? I czy wynagrodzenie przysługuje za sam fakt zamontowania głośników w pojeździe przewoźnika — czy jednak nie tantiemy przysługują za odtwarzanie utworów, ale nie za samo … Dowiedz się więcej

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za kradzież przewożonego towaru — jeśli nieznane są okoliczności jego utraty?

Rażące niedbalstwo ubezpieczonego może być przesłanką odmowy uwzględnienia roszczeń przez ubezpieczyciela, jeśli zaniedbanie ma bezpośredni związek z powstałą szkodą. Czy zatem stwierdzenie, że ubezpieczony towar został skradziony w transporcie — ale nie wiadomo gdzie i jak — wystarczy do odmowy wypłaty odszkodowania? wyrok Sądu Najwyższego z 16 września 2022 r. (II CSKP 358/22)W świetle art. 827 … Dowiedz się więcej