Zakaz noszenia islamskiej chusty w pracy nie jest dyskryminacją ze względu na religię — jeśli jest jednakowy dla wszystkich (TSUE)

Czy organ władzy publicznej może wprowadzić zakaz noszenia islamskiej chusty przez urzędników? Jeśli pracownik nie prowadzi bezpośredniej obsługi petentów? Czy jednak takie ograniczenie może być interpretowane jako niedopuszczalna dyskryminacja ze względów religijnych? wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28 listopada 2023 r. w/s Commune d’Ans (C-148/22)Wewnętrzny regulamin administracji miejskiej zabraniający, w sposób ogólny i niezróżnicowany, pracownikom tej administracji … Dowiedz się więcej

Oznaczenie wina „winnica” i „butelkowane przez producenta” wymaga, by cała produkcja odbywała się w jednym gospodarstwie — które może być rozrzucone o dziesiątki kilometrów od siebie (TSUE)

Oznaczenie wina nazwą winnicy, w przypadku win apelacyjnych, jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do wyrobów, których produkcja początku (uprawa winorośli, ich zbiór) do końca (winifikacja, butelkowanie) nastąpiła w jednym gospodarstwie. Czy należy więc rozumie, że producent wina musi być właścicielem całej ziemi, a także mieć swoje tyczki, swoją tłocznię i rozlewnię? Czy jednak jedno gospodarstwo … Dowiedz się więcej

Można odmówić udostępnienia informacji dotyczących protokołów z posiedzeń rządu, na których omawiano kwestie środowiska (TSUE)

Czy odmowa udostępnienia informacji o środowisku może dotyczyć protokołów rządowych? Czy jednak poufność wewnętrznych materiałów dokumentujących posiedzenia gabinetu jest nie do pogodzenia z zasadą publicznego dostępu do istotnych danych? Na takie (i nie tylko) pytania we wczorajszym wyroku odpowiedział TSUE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23 listopada 2023 r. w/s Right to Know vs. An Taoiseach (C-84/22)Dyrektywę … Dowiedz się więcej

Czy numer VIN samochodu to dane osobowe?

Czy VIN pojazdu to dane osobowe właściciela? Czy zatem, w ramach umożliwienia konkurencji i dokonywania napraw nieoryginalnymi częściami, producent powinien umożliwić niezależnym podmiotom dostęp do informacji o numerze auta? Na takie — i nie tylko takie — odpowiedział niedawno TSUE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 listopada 2023 r. w/s Gesamtverband Autoteile-Handel eV vs. Scania … Dowiedz się więcej

Ograniczenie swobody przepływu usług społeczeństwa informacyjnego nie pozwala „doregulowywać” podmiotów z siedzibą w innym państwie (TSUE)

Czy każde państwo może, w ramach swej suwerennej legislacji i jurysdykcji, „doregulowywać” zlokalizowane w innych państwach UE podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego? Nakładać dowolne zakazy i nakazy, obwarowywać je różnorakimi sankcjami? Czy jednak takie przepisy w istocie oznaczają niedopuszczalne ograniczenie prawa swobodnego przepływu usług? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 listopada 2023 r. w/s Google … Dowiedz się więcej