Czy samorząd może wprowadzić zakaz używania jednostek motorowych na rzekach i jeziorach?

Czy samorząd może ustanowić zakaz używania łodzi motorowych — jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym — na określonym akwenie wodnym? Jeśli jest to konieczne dla ochrony środowiska przed hałasem generowanym przez motorówki i ścigacze? A może właśnie wówczas, jeśli jest to konieczne, ale owa konieczność nie wynika z niepopartego niczym przekonania? nieprawomocny wyrok WSA we Wrocławiu … Dowiedz się więcej

Będzie podwyżka opłaty za wydanie paszportu dla psa — do 150 złotych (projekt)

Krótko i na temat: będzie podwyżka opłaty za wydanie paszportu dla psa (kota, fretki) — do 150 złotych (projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym) A mianowicie, w pewnym skrócie: par. 1 pkt 1 rozporządzenia w/s wysokości opłaty … Dowiedz się więcej

Linie lotnicze nie odpowiadają za opóźniony lot, jeśli doszło do niego wskutek szczupłości personelu pracującego przy załadunku bagażu (TSUE)

Sezon wakacyjny zbliża się milowymi krokami, warto więc zwrócić nieco uwagi na dzisiejsze orzeczenie TSUE, z którego wynika, że przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźniony lot, jeśli opóźnienie spowodowały braki kadrowe personelu odpowiedzialnego za załadunek bagażu. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2024 r. w/s Touristic Aviation Services Ltd vs. Flightright GmbH (C‑405/23)Okoliczność, … Dowiedz się więcej

Zakaz przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (projekt)

Krótko i na temat, ale pominąć nie można: do laski marszałkowskiej wpłynęła propozycja zmian w prawie — ustawowy zakaz zarobkowego przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, bez zbędnych skrótów: art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Zabrania się w szczególności:7) zarobkowego przewozu osób pojazdami … Dowiedz się więcej

Czy promotor jest współautorem pracy licencjackiej napisanej przez studenta?

Czy promotor pracy licencjackiej jest jej współautorem? Czy cytowanie przez promotora pracy licencjackiej napisanej pod jego nadzorem wymaga oznaczenia zacytowanych fragmentów? Czy zamiast wyraźnie oznaczonego cytatu wystarczy przywołanie źródła bibliografii? Czy praca licencjacka w ogóle może być traktowana jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego? I, wcale nie na marginesie: czy odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego może … Dowiedz się więcej