Czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem sądowym swojej jednostki wojskowej?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli: czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem swojej jednostki wojskowej w toku postępowania sądowego? Jeśli jest prawnikiem, ale nie jest radcą prawnym czy adwokatem? Czy wojskowego pełniącego służbę można uznać za pracownika jednostki wojskowej? uchwała Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2024 r. (III CZP 47/23)Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową … Dowiedz się więcej

Pozew o przyjęcie w poczet działkowców można wnieść dopiero po wyczerpaniu wewnętrznej drogi odwoławczej

Osoba zainteresowana dzierżawą ogródka działkowego musi zostać członkiem organizacji społecznej prowadzącej ROD, to oczywista oczywistość. Zakładając, że zarząd stowarzyszenia ogrodowego odmawia przyjęcia członka: czy pozew o przyjęcie do stowarzyszenia ogrodowego można wnosić niezależnie od rozpatrzenia odwołania? Czy jednak warunkiem wytoczenia powództwa jest uprzednie wyczerpanie drogi odwoławczej — bo w przeciwnym razie sprawa może się skończyć … Dowiedz się więcej

Czy wspólnik posiadający 99% kapitału w spółce może być traktowany jako jej jedyny wspólnik?

Czy wspólnik spółki z o.o. posiadający 99% kapitału powinen być taktowany, na potrzeby ubezpieczeń społecznych, jak jedyny wspólnik jednoosobowej spółki — bo oddanie innej osobie 1% udziałów to fikcja i obejście prawa? Czy jednak jasne przepisy należy stosować wprost, zatem jeśli jest wspólników dwóch, to nie jeden, a więc składek na ubezpieczenia społeczne się nie … Dowiedz się więcej

Generalny zakaz wejścia z psem na plażę jest sprzeczny z prawem

A teraz coś z jeszcze innej beczki, czyli kilka zdań o tym, że ustanowiony przez gminę generalny zakaz wejścia z psem na plażę jest sprzeczny z prawem — bo samorząd może regulować obowiązki osób utrzymujących zwierzęta, ale nie uniemożliwiać im korzystanie z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 4 kwietnia 2024 … Dowiedz się więcej

„Uchwała frankowa” pełnego składu Izby Cywilnej SN (III CZP 25/22)

Krótko i na temat, bo przecież podjęta kilka dni temu tzw. „duża uchwała frankowa” SN (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 r., III CZP 25/22), mimo niewątpliwych bolączek natury ustrojowej, jest istotnym poglądem na wykładnię problematyki kredytów walutowych. Istotnym, choć z pewnością nie przełomowym: SN nie odkrył Ameryki, lecz raczej … Dowiedz się więcej