Czy uchwałą sejmową można przywrócić praworządność?

Tak mnie właśnie naszło: czy Sejm może przegłosować, że członek Trybunału Konstytucyjnego został wadliwie powołany i wskazać nową (starą?) osobę w jego miejsce? Czy jednak wymiana sędziów TK wymaga zmiany prawa? a jeśli tak, to zmiany ustawy — czy raczej nowelizacji Konstytucji? Czy uchwałą sejmową można przywrócić praworządność? Hasłowo, bardzo upraszczając, ponieważ nie chce mi się pisać … Dowiedz się więcej

Tzw. wyrok wydany przez sędziego-dublera nie jest orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego — a więc nie wywiera żadnych skutków prawnych

Biorąc pod uwagę, że w Trybunale Konstytucyjnym zatrudnione są osoby, które zostały powołane z naruszeniem prawa: czy wyrok wydany przez sędziego-dublera jest orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a więc należy go brać pod uwagę w innych rozważaniach? Czy jednak fakt, że orzekała osoba, która nie jest sędzią TK, oznacza, że taki „wyrok” nie wywiera żadnych skutków prawnych? … Dowiedz się więcej

Czy wykreślenie podatnika z rejestru VAT wymaga wydania przez skarbówkę decyzji?

Czy wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych VAT powinno nastąpić w drodze decyzji podatkowej — bo o istotnych sprawach należy orzekać w drodze decyzji, która powinna być stronie doręczona i podlega zaskarżeniu? Czy jednak jest to czynność materialno-techniczna, która decyzji nie wymaga — ale czy zatem podatnik może ją podważyć sądownie? uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego … Dowiedz się więcej

Czy odwiedzający grób na cmentarzu może skarżyć nadanie pobliskiej ulicy nazwy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”?

Czy można zaskarżyć nadanie ulicy nazwy nielicującej z godnością miejsca? Prawidłowa odpowiedź brzmi: tak, prawo przewiduje możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy. Czy jednak skarga na zmianę nazwy ulicy może być wniesiona przez osobę, która w danej miejscowości nie zamieszkuje? postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2023 r. (III OSK 2312/23)Skarga na uchwałę organu … Dowiedz się więcej

Czy wniosek o wyłączenie sędziego od rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziego jest dopuszczalny?

Czy dopuszczalne jest złożenie wniosku o wyłączenie sędziego od rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziego? Czy jednak instytucja wyłączenia sędziego od orzekania dotyczy tylko „sprawy” — rozumianej jako meritum procesu — zaś kwestie poboczne nie są „sprawą”? uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2023 r. (I KZP 22/22)​1) Pojęcie „sprawy”, o jakim mowa w … Dowiedz się więcej