Czy twórcy czołówek programów telewizyjnych należą się tantiemy?

A skoro już dawno temu obiecałem krótką omówkę uchwały SN, w której odniesiono się do tego czy należą się tantiemy za krótkie utwory audiowizualne (przy czym tytuł tamtego tekstu jest rzeczywiście mylący, ale tak to jest jak się pisze z fusów, w czym i tak nie jestem chyba najlepszy), to czas wreszcie spełnić obietnicę. uchwała … Czytaj dalej

Czy strona może wziąć udział w rozprawie przez komunikator internetowy?

Krótko i na temat: do Sądu Najwyższego wpłynęło ciekawie — a może: dość kuriozalnie — brzmiące pytanie prawne dotyczące dopuszczalności stosowania komunikatorów internetowych jako sposobu na udział w rozprawie sądowej. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III CZP 13/19, a przedstawione przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (nb. to drugie podejście do tematu — analogiczne pytanie trafiło … Czytaj dalej

Zwrot kosztów najmu auta zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (III CZP 84/18)

Świadczenia osobiste rzeczowe rzecz obrony

Krótko i znów na temat związany z motoryzacją: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy po przyjął, że z polisy OC sprawcy można domagać się także pokrycia wydatków na najem pojazdu zastępczego, nawet w czasie przedłużającej się naprawy — chyba że za przedłużenie reperacji odpowiada sam poszkodowany. uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r. (​III … Czytaj dalej

Pełnomocnictwo z art. 210 par. 1 ksh może być pełnomocnictwem rodzajowym (uchwała SN III CZP 71/18)

Krótko i na temat: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki z o.o. do zawierania umów z członkiem zarządu spółki może być pełnomocnictwem rodzajowym — nie ma wymogu udzielania pełnomocnictwa do każdej czynności z osobna. uchwała Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r. (III CZP 71/18) … Czytaj dalej

Czy właściciel nieruchomości może odpowiadać za zniszczenie ogródka uprawianego na jego działce — czyli czy SN udziela porad prawnych?

zakaz korzystania terenów zieleni

A teraz coś z całkiem innej beczki: czyli czy właściciel nieruchomości może odpowiadać za uszkodzenie ogródka — uprawianego przez inną osobę (domownika, członka rodziny) — ale na działce owego właściciela? I czy „zniszczenie” ogródka jest tożsame z jego „uszkodzeniem”? A przy okazji: czy Sąd Najwyższy w ramach instytucji uchwały udziela sądom bezpłatnych porad prawnych — … Czytaj dalej