Kodeks pracy nie tworzy prawnego domniemania zatrudnienia pracowniczego

Czy z kodeksu pracy wynika domniemanie zatrudnienia pracowniczego? Czy stosunek pracy jest domyślną formą zatrudnienia i świadczenia pracy? Czy jednak kluczowa jest zgodna wola stron, dzięki czemu dopuszczalne jest świadczenie pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną? I, wcale nie na marginesie: skoro cechą stosunku pracy jest podległość, dopiero brak jakiegokolwiek podporządkowania pracowniczego pozwala zakwalifikować umowę jako … Czytaj dalej

Czy umowa o pracę w ramach prac interwencyjnych wlicza się do limitu „33 miesięcy” i „3 umów”?

Czy przekształcenie umowy o pracę czas zawartej na określony w umowę na czas nieokreślony — ze względu na przekroczenie limitu 33 miesięcy lub liczby 3 umów zatrudnienia na czas określony — dotyczy też umów o pracę w ramach prac interwencyjnych? Czy w w przypadku sporu pomoże dawniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego? (nieprawomocny wyrok SR w Ciechanowie … Czytaj dalej

Czy do okresu wypowiedzenia umowy o pracę wlicza się okres wypowiedzenia? ;-)

Stara lecz zawsze dobra wątpliwość — pracowników, pracodawców, a nawet niektórych kadrowych: jak liczyć termin rozwiązania umowy o pracę po wypowiedzeniu? Czy do okresu wypowiedzenia należy wliczać czas po złożeniu oświadczenia, przez co okres ten może się „wydłużyć” po wypowiedzeniu? Słowem: czy biorąc się za obliczanie okresu wypowiedzenia umowy o pracę należy brać pod uwagę… … Czytaj dalej

Czy możliwe jest ustalenie istnienia stosunku pracy jeśli pracodawca i pracownik nie podpisali żadnej umowy?

Czy ustalenie istnienia stosunku pracy jest możliwe jeśli pracodawca zamierzał zawrzeć umowę zlecenia, ale nie zdążył, bo w czwartym dniu pracy pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie? Czy do zawarcia umowy o pracę wymagane jest przedstawienie przez kandydata świadectw pracy z poprzednich firm? nieprawomocny wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z 4 września 2019 r. (X P 292/18) … Czytaj dalej

Czy umowa zlecenia i etat — na to samo, ale w powiązanej firmie — oznacza, że pracownik ma dwie umowy o pracę?

Czy sytuacja, w której osoba wykonuje takie same czynności na rzecz dwóch różnych podmiotów — na podstawie umowy zlecenia i równolegle na podstawie umowy o pracę — oznacza, że pracownik ma dwa etaty? Czy ustalenie istnienia stosunku pracy jest możliwe jeśli zlecenie jest wykonywane równocześnie z umową o pracę, ale bez organizacyjnego rozdzielenia stosunków zobowiązaniowych? … Czytaj dalej