List intencyjny nie oznacza zamiaru związania się umową

list intencyjny

Czy podpisanie listu intencyjnego oznacza, że jego sygnatariusze złożyli oświadczenia woli o zamiarze przyszłej współpracy? Czy list intencyjny może być podstawą dochodzenia roszczeń w przypadku odmowy podpisania umowy o współpracy? Czy negocjowanie umowy, ale bez dojścia do finalnego porozumienia, oznacza poczynienie uzgodnień?  I całkiem przy okazji: czy zawezwanie do zawarcia ugody, którego treść ogólnikowo odnosi … Czytaj dalej

Czy sprzedaż mieszkania za 70% ceny rynkowej — bo sprzedający nie oddał pożyczki — jest nieważna?

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A skoro wczoraj było o tym, że rażąco wygórowane odsetki od pożyczki są nieważne, nawet jeśli pożyczki udzielono przed wejściem w życie przepisów limitujących wysokość odsetek — dziś kilka akapitów o tym czy kupno mieszkania za 70% ceny rynkowej od zadłużonego pożyczkobiorcy stanowi nadzabezpieczenie umowy pożyczki, przez co taka czynność prawna jest nieważna? wyrok Sądu … Czytaj dalej

Umowa przedwstępna też pozwala skorzystać z ulgi mieszkaniowej

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

Krótkie pytanie: czy umowa przedwstępna pozwala skorzystać z ulgi mieszkaniowej — czyli czy pieniądze otrzymane tytułem zadatku mogą być przeznaczone na nabycie nowego mieszkania ze skutkiem w postaci obniżenia podstawy opodatkowania — czy jednak ulga mieszkaniowa należy się tylko tym, którzy sprzedali mieszkanie i już go nie mają? (wyrok NSA z 22 listopada 2017 r., II … Czytaj dalej

Czy zadatek może stać się zaliczką?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt VI ACa 51/15). Spór dotyczył umowy przedwstępnej, w której ośmiu przyszłych spadkobierców zobowiązało się, pod warunkiem … Czytaj dalej

Upływ terminu zawarcia umowy przyrzeczonej a wymagalność roszczenia o jej zawarcie

ucieczka miejsca wypadku regres

Na specjalne życzenie P.T. Czytelnika — dziś krótko o możliwości złożenia oświadczenia przez sąd (art. 64 kc). Czyli czy upływ terminu zawarcia umowy przyrzeczonej powoduje wygaśnięcie umowy przedwstępnej — czy też dopiero od tego momentu można dochodzić roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej? Czy orzeczenie sądu w sprawie obowiązku zawarcia umowy finalizuje kwestie jej zawarcia — … Czytaj dalej