Czy można unieważnić prawa do wygasłego unijnego znaku towarowego?

Czy możliwe jest unieważnienie praw do wygasłego unijnego znaku towarowego? Czy jednak wygaśnięcie praw do znaku towarowego oznacza jego wykreślenie — wykreślonego znaku „nie ma” — zatem nie ma czego unieważniać? wyrok Sądu UE z 14 marca 2023 r. (T‑254/22)Unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego może zostać prawidłowo orzeczone jedynie w przypadku unijnego znaku towarowego, którego … Dowiedz się więcej

Ktoś zarejestrował mój znak towarowy! Co mogę zrobić?

Nie ma obowiązku rejestrowania znaków towarowych. Wiele firm sobie to odpuszcza, zakładając, że da się bez tego żyć. Ot, traktują to jako niepotrzebne koszty. To sprawia, że każdy kto pokusi się o rejestrację ich nazwy, najpewniej formalną ochronę otrzyma. Tak się zresztą próbuje kraść marki w Polsce – przy pomocy Urzędu Patentowego. Co w sytuacji, … Dowiedz się więcej