Zbieranie danych aktywnych sprzedawców przez platformy internetowe

A skoro przepisy o raportowaniu do skarbówki sprzedających przez platformy internetowe wzbudziły takie zainteresowanie, czas na pogłębienie tematu — czyli czas na nieśmiałą próbę objaśnienia na czym polegać będzie gromadzenie danych aktywnych sprzedawców przez platformy sprzedażowe (ustawa z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych … Dowiedz się więcej

Raportowanie do skarbówki informacji o sprzedawcach przez platformy internetowe (już od 1 lipca, ale od 1 stycznia 2023 r.)

Krótko i na temat, ale niektóre media za dużo chrzaniły, że wdrożenie dyrektyw y DAC7 oznacza nowy podatek od sprzedaży przez internet — a tu wcale nie, bo chociaż raportowanie do KAS informacji o sprzedawcach przez internetowe platformy pośredniczące w obrocie oznacza mnóstwo nowych obowiązków (i ryzyk), to wcale nie przekłada się bezpośrednio na ciężary podatkowe … Dowiedz się więcej

Obowiązek rejestracji zagranicznych platform internetowych w krajowym rejestrze jest sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu usług w UE (TSUE)

A skoro niedawno na niniejszych łamach była krótka i niewprawna recenzja książki pt. „Włosi”, dziś czas na kilka zdań o tym, że chociaż regulacje unijne nakładają na platformy internetowe pewne powinności w zakresie zapewnienia uczciwych warunków korzystającym z ich usług firmom — to nałożony przez włoskie prawo obowiązek rejestracji platform internetowych w krajowym rejestrze, pod rygorem … Dowiedz się więcej

Przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dotyczy także należności przyszłej i warunkowej (TSUE)

Warunkiem skutecznego zobowiązania się przez konsumenta do płatności za internetowe zakupy jest kliknięcie w przycisk z napisem „zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, to oczywista oczywistość. Czy ten wymóg dotyczy tylko płatności dokonywanych natychmiast po złożeniu zamówienia — i nie dotyczy wynagrodzenia, którego płatność zależy od określonego warunku, który wcale nie musi się spełnić? Czy … Dowiedz się więcej

Europejski portfel tożsamości cyfrowej (rozporządzenie eIDAS2)

A skoro lada dzień wchodzi w życie rozporządzenie eIDAS2, ale media już od jakiegoś czasu huczą, tak mnie właśnie naszło sprawdzić czym ma być europejski portfel tożsamości cyfrowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1183 z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej). … Dowiedz się więcej