Kodeks pracy nie tworzy prawnego domniemania zatrudnienia pracowniczego

Czy z kodeksu pracy wynika domniemanie zatrudnienia pracowniczego? Czy stosunek pracy jest domyślną formą zatrudnienia i świadczenia pracy? Czy jednak kluczowa jest zgodna wola stron, dzięki czemu dopuszczalne jest świadczenie pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną? I, wcale nie na marginesie: skoro cechą stosunku pracy jest podległość, dopiero brak jakiegokolwiek podporządkowania pracowniczego pozwala zakwalifikować umowę jako … Dowiedz się więcej

Czy można ustalić twałość poprzedniego stosunku pracy po zmianie pracodawcy w trybie art. 23(1) kp?

P.T. Czytelnicy uwielbiają piętrzenie pytań, spod których trudno się odkopać, dziś zatem będę piętrzył je ja. Zatem: czy można wnieść powództwo o ustalenie istnienia (trwania) stosunku pracy — po przejęciu przez innego pracodawcę w trybie art. 23(1) kp? Jeśli minęły dwa lata od tego przekazania? Jeśli pracownik sam doprowadził do rozwiązania umowy o pracę (z … Dowiedz się więcej

Codzienne stawianie się zleceniobiorcy w pracy a ustalenie stosunku pracy

A na poniedziałkowy poranek podchwytliwe pytanie: na ile samozatrudniony na fakturę budowlaniec, który codziennie przychodzi na budowę i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej muruje, tynkuje i podaje może liczyć na ustalenie istnienia stosunku pracy? (na podstawie tezowanego wyroku SN z 18 lutego 2016 r., II PK 352/14). wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 … Dowiedz się więcej

Pozew o ustalenie stosunku pracy

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli na moment wracamy do prawa pracy — tym razem w kontekście tego czym jest ustalenie stosunku pracy — a przyczynkiem do tego jest interesujący wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 października 2014 r. (sygn. akt VII Pa 288/14). Sprawa dotyczyła sporu jakich wiele: człowiek podpisał umowę zlecenia, której … Dowiedz się więcej