Wizerunek osoby chroniony także po zapikselizowaniu zdjęcia

urban skazany obraza uczuć religijnych

Cóż za koincydencja: dokładnie w tym samym dniu kiedy opublikowałem tekst poświęcony procesowi o ochronę dóbr osoby, której wizerunek utrwalono na muralu poświęconym tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej — w innym mieście, w innym sądzie, wydano wyrok pośrednio związany z inną tragiczną śmiercią w płomieniach. Dziś zatem garść rozważań o tym czy chroniony prawnie wizerunek obejmuje … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za wu!g@r&$My w języku angielskim

A teraz coś z nieco innej beczki: czy osoba wypisująca wulgaryzmy w języku angielskim nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza, jeśli wu!g@r&$My te jakoś z@n0n!mizuj3? I druga sprawa: chociaż wiadomo, że co do zasady wizerunek podlega ochronie przed jego rozpowszechnianiem (art. 81 pr.aut.), to może jednak czasem się okazać, że także utrwalanie … Dowiedz się więcej

Śmierć Jolanty Brzeskiej i proces o mural na ścianie kamienicy

Czy publikacja tekstu, w którym padają ostre i być może krzywdzące wypowiedzi — zarzuty związku ze śmiercią innej osoby — zawsze będzie stanowić naruszenie dóbr osobistych? Czy jednak czasem prasa może pozwolić sobie na więcej, w tym nawet na rozpowszechnianie opinii, które są nieprawdziwe — bez ryzyka odpowiedzialności prawnej? Jak ma się do tego realizacja … Dowiedz się więcej

Sex & drugs & rock’n’roll — a prawo do prywatności artysty (muzyka rockowego)

Pamiętacie historię pewnego polityka — dziś sprawdzającego się w biznesie — który swoją ofertę polityczną opierał na etyce i moralności, ale poglądom tym opierał się w życiu prywatnym (por. Interes publiczny może uzasadniać ingerencję w życie prywatne polityków)? A co by było gdyby media opisały w dość sensacyjno-skandalizujący sposób przygody muzyka rockowego, któremu zdarzyło się zastosować do … Dowiedz się więcej

Prawa do wizerunku sportowca (członka kadry narodowej) w koszulce reprezentacji przysługują związkowi sportowemu lub MKOl

ustawa zwalczanie dopingu

Z okazji opublikowania w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego ustawy o sporcie (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie, Dz.U. z 2016 r. poz. 176) — oraz w nawiązaniu do wczorajszych rozważań nt. zdjęcia do dowodu osobistego — tak mnie właśnie naszło, by poświęcić … Dowiedz się więcej