Czy można żądać przekazania sprawy do innego sądu — ze względu na hipotetyczne powiązania sędziów z lokalną władzą?

Czy sądy w niewielkim mieście mogą orzekać w procesie dotyczącym burmistrza tego miasta? Czy jednak taka sytuacja budzi wątpliwości co do ewentualnej stronniczości sędziów, a więc usprawiedliwia wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 maja 2024 r., IV KO 30/24). Sprawa zaczęła się od aktu oskarżenia wniesionego przeciwko burmistrzowi … Dowiedz się więcej

Trybunał Konstytucyjny do przebudowy (projekt)

Krótko i na temat, bo i tak będzie gorąco, więc do kwestii na pewno będziemy jeszcze wracać: jest nowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym — a w nich kilka (nie)zaskakujących i kilka zaskakujących rozwiązań i propozycji. Omówka na szybko, bez zbędnych detali, bo przecież czym jest … Dowiedz się więcej

Neo-sędziemu nie można przydzielić wniosku o wyłączenie innego neo-sędziego (bo nemo iudex in causa sua)

Krótko i na temat, ale opublikowane dziś przepisy przewidujące, iż — już od jutra — wnioski o wyłączenie neo-sędziego od rozpoznania sprawy nie mogą być przydzielane do rozpoznania innemu neo-sędziemu wpisują się w zarzucony wczoraj temat przywracania praworządności w drodze stosowania prawa — bez zmiany tego prawa, więc na tutejszych łamach też muszą być skwapliwie zaanonsowane (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 … Dowiedz się więcej

Czy wniosek o wyłączenie sędziego od rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziego jest dopuszczalny?

Czy dopuszczalne jest złożenie wniosku o wyłączenie sędziego od rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziego? Czy jednak instytucja wyłączenia sędziego od orzekania dotyczy tylko „sprawy” — rozumianej jako meritum procesu — zaś kwestie poboczne nie są „sprawą”? uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2023 r. (I KZP 22/22)​1) Pojęcie „sprawy”, o jakim mowa w … Dowiedz się więcej

Czy sędzia SN, który już wcześniej orzekał w tej samej sprawie, podlega wyłączeniu od rozpoznania kolejnej kasacji?

Czy możliwe jest wyłączenie sędziego SN, który już wcześniej orzekał w tej samej sprawie — uchylił wyrok korzystny dla strony — a teraz ma zająć się kolejną kasacją? Czy jednak kluczowa jest postawa samego sędziego, zarzutu bezstronności nie można opierać o to, że sędzia wyraził pogląd co do prawa? postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lipca 2023 r. (IV … Dowiedz się więcej