Wynagrodzenie należne organizacji zbiorowego zarządzania za pobieranie tantiem podlega opodatkowaniu VAT-em (TSUE)

A skoro jest dziś mała afera z tantiemami dla wydawców polskich mediów cyfrowych od gigantów internetowych, to warto kilka zdań poświęcić dzisiejszemu orzeczeniu TSUE, z którego wynika, że państwo może pobierać podatek VAT od prowizji za pobieranie przez organizacje zbiorowego zarządzania tantiem należnych twórcom — bo jest to zwykła usługa, a usługi są opodatkowane. wyrok Trybunału … Dowiedz się więcej

Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy (projekt)

A skoro niedawno było o pomyśle utworzenia internetowego portalu umożliwiającego udzielanie poparcia kandydatom ubiegającym się o start w wyborach, dziś czas na kilka zdań o tym, że będzie Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy (projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych). A mianowicie, w olbrzymim skrócie: art. 9 ust. 1-2 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach … Dowiedz się więcej

Czy DSA dotyczy także usług darmowych?

Nie dalej jak kilka dni temu podzieliłem się z P.T. Czytelnikami bólem głowy związanym z poszukiwaniem odpowiedzi na sakramenckie pytanie kogo właściwie dotyczy DSA, dziś zatem czas na jeszcze lepsze pytanie: czy DSA dotyczy także usług bezpłatnych? Czy jednak warunkiem stosowania aktu o usługach cyfrowych jest pobieranie wynagrodzenia przez dostawcę usługi? Dalej będzie, jak zawsze, … Dowiedz się więcej

Czy należne członkowi zarządu wynagrodzenie obliczone jako procent od zysku spółki jest opodatkowane podatkiem VAT?

Czy członek zarządu spółki, który otrzymuje wynagrodzenie zależne od zysku spółki, jest podatnikiem podatku VAT? Jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest związany ze spółką żadną sformalizowaną umową, a jego wynagrodzenie nie ma charakteru stałego i nie jest ekwiwalentne do świadczonych usług? Z takim problemem kilka dni temu zmierzył się Trybunał Sprawiedliwości UE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21 … Dowiedz się więcej

Czy wniesienie powództwa o przywrócenie do pracy oznacza gotowość do jej świadczenia?

Pracownik pezprawnie zwolniony z pracy może wytoczyć powództwo o przywrócenie, to oczywista oczywistość. Czy w przypadku uwzględnienia roszczenia będzie mu się należało wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy? Czy jednak liczy jest rzeczywista gotowość do wykonywania pracy — a więc istotne będzie manifestowanie gotowości do świadczenia pracy? (postanowienie Sądu Najwyższego z 17 października 2023 r., I PSK 114/22). Sprawa … Dowiedz się więcej