Czy DSA dotyczy także usług darmowych?

Nie dalej jak kilka dni temu podzieliłem się z P.T. Czytelnikami bólem głowy związanym z poszukiwaniem odpowiedzi na sakramenckie pytanie kogo właściwie dotyczy DSA, dziś zatem czas na jeszcze lepsze pytanie: czy DSA dotyczy także usług bezpłatnych? Czy jednak warunkiem stosowania aktu o usługach cyfrowych jest pobieranie wynagrodzenia przez dostawcę usługi? Dalej będzie, jak zawsze, … Dowiedz się więcej

Czy należne członkowi zarządu wynagrodzenie obliczone jako procent od zysku spółki jest opodatkowane podatkiem VAT?

Czy członek zarządu spółki, który otrzymuje wynagrodzenie zależne od zysku spółki, jest podatnikiem podatku VAT? Jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest związany ze spółką żadną sformalizowaną umową, a jego wynagrodzenie nie ma charakteru stałego i nie jest ekwiwalentne do świadczonych usług? Z takim problemem kilka dni temu zmierzył się Trybunał Sprawiedliwości UE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21 … Dowiedz się więcej

Czy wniesienie powództwa o przywrócenie do pracy oznacza gotowość do jej świadczenia?

Pracownik pezprawnie zwolniony z pracy może wytoczyć powództwo o przywrócenie, to oczywista oczywistość. Czy w przypadku uwzględnienia roszczenia będzie mu się należało wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy? Czy jednak liczy jest rzeczywista gotowość do wykonywania pracy — a więc istotne będzie manifestowanie gotowości do świadczenia pracy? (postanowienie Sądu Najwyższego z 17 października 2023 r., I PSK 114/22). Sprawa … Dowiedz się więcej

Wypłata dodatku za nadgodziny dla pracującego na część etatu nie może być uzależniona od przekroczenia limitu czasu pracy jak na pełnym etacie (TSUE)

Wybaczcie lekkie opóźnienie, ale wypoczywałem — dziś jednak wracam do niedawnego wyroku, w którym TSUE stwierdził, że dodatek dla niepełnoetatowca za pracę w nadgodzinach nie może być uzależniony od przekroczenia limitu czasu pracy identycznego jak przy zatrudnieniu na pełnym etacie. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2023 r. (C-660/20)1) Przepis krajowy uzależniający zapłatę dodatkowego wynagrodzenia — … Dowiedz się więcej

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. = 4242 / 4300 zł (projekt)

Krótko i na temat, ale tradycji musi stać się zadość: w przedwyborczej szczodrobliwości rząd przyjął projekt przepisów określających minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. i stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych — i… (projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.). …i jest naprawdę bardzo … Dowiedz się więcej