Czas pracy aktora teatralnego może obejmować tylko spektakle i próby wynikające z obsady w repertuarze

czas pracy aktora teatralnego

Czy artysta teatralny, który jest obsadzany tylko w niektórych spektaklach i przychodzi do pracy tylko na próby i spektakle, może być zatrudniony na niepełnym etacie? Czy jednak czas pracy aktora teatralnego nie może być wiązany z aktualnym repertuarem — a więc obejmuje całość „życia” teatru? (wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2020 r., III PK … Czytaj dalej

Czy pracownik może wygrać z pracodawcą sprawę o wypowiedzenie, jeśli pracodawca miał rację — ale zapomniał zawczasu o tym napisać?

Czy pracodawca może zdegradować pracownika zajmującego stanowisko kierownicze zauważając, że inna osoba powinna awansować? Prawidłowa odpowiedź brzmi: oczywiście, że może, bo tylko pracodawca jest kompetentny do oceny kwalifikacji pracowników w związku z określonymi obowiązkami. Czy w takim przypadku pracodawca może podać jako przyczynę wypowiedzenia zmieniającego reorganizację działu? Prawidłowa odpowiedź brzmi: oczywiście, że może, ale musi … Czytaj dalej

Czy po odmowie przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego przysługuje odprawa?

Czy odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego, wskutek czego doszło do zwolnienia pracownika z pracy, pozbawia go prawa do odprawy pieniężnej? Czy jednak w przypadku sporu należy ocenić na ile odmowa stanowiła współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy, a zatem — jeśli była racjonalna — pracownikowi odprawa nadal przysługuje? nieprawomocny wyrok SR w Bełchatowie z 18 czerwca 2020 r. … Czytaj dalej

Czy wielokrotne delegowanie przywróconego pracownika oznacza prawidłowe wykonania wyroku przez pracodawcę?

Czy można wnieść o pozbawienie wykonalności wyroku przywracającego pracownika do pracy, który został zwolniony dyscyplinarnie, aby następnie — powołując się na „stary” wyrok — domagać się wykonania tego wyroku (czyli de facto ponownego przywrócenia)? A jeśli ów pracownik był po przywróceniu delegowany do wykonywania innej pracy? Czy pracodawca w ogóle może skierować przywróconego do pracy … Czytaj dalej

Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym

Kilka dni temu pisałem o odprawie za zwolnienie z pracy, dziś natomiast kilka zdań o tym czy należy się odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 listopada 2014 r., sygn. akt VII Pa 386/14). Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie warunków pracy i płacy polega na zaproponowaniu pracownikowi przez pracodawcę nowych … Czytaj dalej