Sam w sobie koszt pożyczki równy 120% pożyczonej kwoty to nie wyzysk — ale jeśli klient jest przyciśnięty sytuacją życiową, to i owszem

Czy pożyczkodawca, który pożycza 75 tys. złotych i zastrzega w umowie, że pożyczkobiorca będzie musiał oddać 165 tys. zł, dopuszcza się wyzysku? Czy jednak wyzysk zachodzi wtedy, gdy brak ekwiwalentności świadczeń wynika z przymusowego położenia lub niedoświadczenia kontrahenta? Czy zatem zadłużona po uszy i dalej się zapożyczająca — na spłatę wcześniejszych długów — może się … Dowiedz się więcej

Czy prawnik bez aplikacji może świadczyć usługi pomocy prawnej?

Czy prawnik bez aplikacji może świadczyć usługi pomocy prawnej — „podpierając” się przy tym zastępstwem przez radcę prawnego z urzędu? Czy dopuszczalne są umowy, w których ustalone jest wynagrodzenie success fee — czyli uzależnione od pomyślnego rezultatu? A może umowa o świadczenie usług (która nie jest umową rezultatu) nie może uzależniać wynagrodzenia zleceniobiorcy od sukcesu? … Dowiedz się więcej

Czy wyzysk rolnika może prowadzić do unieważnienia zaciągniętych kredytów?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

Proste skojarzenia mówią: wyzysk i kredyty bankowe muszą iść ze sobą w parze. Zatem dziś szukamy odpowiedzi na proste pytania: czy bank, który uzależnia udzielenie kredytu na działanie przedsiębiorstwa od przejęcia długów wcześniejszych właścicieli, wykorzystuje przymusowe położenie kredytobiorcy? I czy wyzysk sam w sobie może do unieważnienia zaciągniętych kredytów? (wyrok Sądu Apelacyjnego z 20 stycznia 2016 … Dowiedz się więcej

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego może zawierać żądanie uchylenia całości albo części tego wyroku, przy czym sąd jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym przez stronę. Sąd nie może uchylić wyroku arbitrażowego w części jeżeli strona żądała uchylenia wyroku w całości, a zachodzą podstawy do uwzględnienia skargi. — teza z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej