Umowa przedwstępna też pozwala skorzystać z ulgi mieszkaniowej

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

Krótkie pytanie: czy umowa przedwstępna pozwala skorzystać z ulgi mieszkaniowej — czyli czy pieniądze otrzymane tytułem zadatku mogą być przeznaczone na nabycie nowego mieszkania ze skutkiem w postaci obniżenia podstawy opodatkowania — czy jednak ulga mieszkaniowa należy się tylko tym, którzy sprzedali mieszkanie i już go nie mają? (wyrok NSA z 22 listopada 2017 r., II … Czytaj dalej

Czy zadatek może stać się zaliczką?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt VI ACa 51/15). Spór dotyczył umowy przedwstępnej, w której ośmiu przyszłych spadkobierców zobowiązało się, pod warunkiem … Czytaj dalej

Niewykonanie umowy przedwstępnej: zadatek nie ogranicza wierzyciela, który może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych

służebność drogi koniecznej

A teraz coś troszkę na czasie: czy w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży mieszkania roszczenia kontrahenta ograniczone są do kwoty zapłaconego zadatku? Czy jednak stronie umowy, która nie odstąpiła od umowy przedwstępnej przysługuje możliwość żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych? (na bazie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 14 lutego 2014 r., sygn. … Czytaj dalej