Czy licencja na oprogramowanie może być udzielona per facta concludentia — jeśli jest to zamówienie publiczne?

Zakładając, że nastąpiło udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania na określony czas — czy dalsza zgodna współpraca licencjodawcy i licencjobiorcy może być traktowana jako przedłużenie umowy per facta concludentia? Czy jednak po upływie wskazanego w umowie okresu licencja wygasła, koniec kropka, a więc uprawnionemu przysługuje odszkodowanie? I, wcale nie na marginesie: czy dopuszczalne jest przedłużanie, … Dowiedz się więcej

Czy uzasadnienie projektu ustawy może posłużyć do wykładni jej przepisów?

Uzasadnienie projektu ustawy to jeszcze jeden dokument, w którym rak może być rybą (np. „pieniądz elektroniczny” w projektowanym art. 279a kk). Czy zatem sąd może posłużyć się uzasadnieniem projektu w procesie wykładni przepisów? Czy jednak źródłem prawa jest przepis, więc nie można odszukiwać normy prawnej poza literą prawa? Pytania dość filozoficzne, acz zdarzają się sytuacje, … Dowiedz się więcej

Czy niedostateczna anonimizacja publikowanych orzeczeń może naruszać prawo do prywatności?

Pierwsza ofiara RODO? Nie, poseł Czarnecki

Dobre pytanie w kontekście niedostatecznej anonimizacji orzeczeń: czy prywatność osób, których dane osobowe zostały upublicznione w opublikowanym w urzędowym serwisie wyroku, doznaje dostatecznego uszczerbku, by można mówić o naruszeniu dóbr osobistych? Co jednak jeśli ujawnione zostają tylko inicjały — plus „naprowadzające” informacje w rodzaju zajmowanego stanowiska oraz nazwy pracodawcy? Czy opublikowanie takich danych oznacza, że … Dowiedz się więcej