Czy prezes zarządu spółki może podważyć uchwałę rady nadzorczej o odwołaniu go z funkcji?

stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej

Czy możliwe jest stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej o odwołaniu prezesa zarządu komunalnej spółki z zajmowanej funkcji ze względu na podanie do publicznej wiadomości fałszywego uzasadnienia takiej decyzji? Czy jednak reprezentująca właściciela rada nadzorcza powoływać i odwoływać członków zarządu spółki jak chce, zaś kodeks spółek handlowych w ogóle wyklucza możliwość podważenia jej uchwał? (wyrok Sądu … Czytaj dalej

Uprawnienia korporacyjne członka zarządu spółki nie są jego dobrem osobistym

Czy uprawnienia korporacyjne mogą podlegać ochronie jak dobra osobiste? E, to nudne pytanie. Czy ochronie na podstawie art. 23-24 kc podlegają zatem wartości logiczne — takie jak prawda i fałsz — a przez to można domagać się ochrony dla „prawa do prawdy”? I czy uprawnienia korporacyjne, które nie są prawem majątkowym, są dobrem osobistym podlegającym … Czytaj dalej

Były członek zarządu — choćby nie wykreślony z KRS — nie odpowiada za składki na ZUS

Jak wygląda odpowiedzialność byłego członka zarządu za składki na ZUS? Czy odpowiedzialność całym swoim majątkiem grozi temu, czyje nazwisko jest wpisane w KRS, niezależnie od ewentualnej rezygnacji czy odwołania z funkcji? Czy jednak skoro wpis do KRS o zmianie w składzie organu osoby prawnej ma charakter deklaratoryjny, rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej dokonania, nie … Czytaj dalej

Czy jedyny członek zarządu spółki z o.o. może odpowiadać za zaległości ZUS mimo rezygnacji z funkcji?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o. pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki — w sytuacji kiedy po rezygnacji zarząd pozostał nieobsadzony? (postanowienie Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r., III UK 285/18) Orzeczenie wydano w sporze o odpowiedzialność jedynego członka zarządu spółki z o.o. — … Czytaj dalej

Czy roszczenie o wypłatę fakultatywnej premii powstaje wskutek samego wystawienia faktury?

Krótko i na temat: czy roszczenie o wypłatę fakultatywnej premii dla członka zarządu — o przyznaniu której miała zadecydować rada nadzorcza, która jednak takiej uchwały nie podjęła — można wywodzić z: (i) umowy, która wprost stanowi, że r.n. „może” przyznać taki składnik wynagrodzenia; (ii) faktu, że premia została wypłacona za rok poprzedni; (iii) okoliczności, że … Czytaj dalej