Czy możliwe jest zasiedzenie kawałka pasa drogi publicznej?

zasiedzenie drogi publicznej

A teraz coś całkiem innej beczki: czy możliwe jest zasiedzenie drogi publicznej? Fragmentu pasa drogowego, który był przeznaczony pod chodnik, ale nadal porasta go trawa — więc właściciel sąsiedniej działki przesunął sobie płot pod sam asfalt, aby po kilku dekadach żądać przyznania mu własności tego gruntu? postanowienie Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r. (III … Czytaj dalej

Czy klient, którego adwokat zwodził przez 7 lat, może żądać odszkodowania z jego polisy OC?

opłata sankcyjna kara umowna

Czy klient, którego adwokat zwodził przez kilka lat, wskutek czego roszczenia się przedawniły, może żądać naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody? Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela z polisy OC adwokata — wszakże sama „główna sprawa” została przegrana — będzie zależała od wykazania, że pozew miałby jakiekolwiek szanse? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 września 2018 r., … Czytaj dalej

Czy możliwe jest zawieszenie prawomocnie zakończonego postępowania?

A teraz coś z nieco innej beczki: w przypadku śmierci strony sąd ma obowiązek prawomocnie zawiesić postępowanie (ze skutkiem od dnia tej śmierci) oraz uchylić późniejsze orzeczenia. Pytanie brzmi: czy zawieszenie dotyczy także prawomocnie zakończonego postępowania — jeśli przeciwnik dowiedział się o śmierci strony już po uprawomocnieniu się orzeczenia? postanowienie Sądu Najwyższego z 25 maja … Czytaj dalej

Czy wpisy do KRS należy traktować jako fakt powszechnie znany?

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Są tematy, które przełamują się, wracają — i utrwalić się nie mogą. Jednym z nich jest stary problem: czy skoro wpisy w KRS są jawne (każdy może je sprawdzić, od paru lat w serwisie ems.ms.gov.pl), to sąd ma prawo żądać dołączania do pozwów dowodu na okoliczność np. prawidłowości reprezentacji spółki — w postaci wydruków z … Czytaj dalej

Zasiedzenie własności nieruchomości tylko na rzecz osoby wskazanej w postępowaniu (III CZP 112/14)

To może jeszcze kilka słów o kolejnym niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego, które może komuś kiedyś się przydać — tym razem przedmiotem amatorskiej analizy będzie uchwała 7 sędziów SN z 11 czerwca 2015 r. (III CZP 112/14), w której wyrażono pogląd, iż: ​Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika … Czytaj dalej