Czy można zwolnić z pracy działacza związkowego, który popełnił przestępstwo?

Ochrona przysługująca działaczom związkowym przed zwolnieniem z pracy budzi wiele wątpliwości w teorii i praktyce. Dziś zatem poszukamy odpowiedzi na pytania: czy ochrona działacza związkowego, który popełnił przestępstwo, oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę bez organizacji związkowej? A może raczej próba ukrycia się za parasolem związkowym może być oceniana jako nadużycie prawa podmiotowego? wyrok … Czytaj dalej

Upublicznienie informacji o kryminalnej przeszłości osoby zajmującej stanowisko publiczne

Jaki ten świat jest mały: nie wiem czy rozpoznano już sprawę wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostka podległa MEN), który zrezygnował z pracy po tym jak prasa podała, że ma on (zatarty) wyrok za paserstwo (wyrok SN z 29 października 2015 r., I CSK 893/14), natomiast wątek ten wraca w innych orzeczeniach. Zatem dzień przed rozpoczęciem nowego roku … Czytaj dalej

Zatarcie skazania: publiczne ujawnienie przestępstwa sprzed lat może być uzasadnione

NaTemat.pl przypomina przeszłość działacza sportowego, który z sali sądowej poszedł w biznesy — można zatem postawić pytanie: na ile prasie (opinii publicznej) wolno interesować się i wyciągać kryminalną przeszłość osób, zwłaszcza jeśli doszło już do zatarcia skazania? (na podstawie wyroku SN z 29 października 2015 r., I CSK 893/14). wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2015 r. … Czytaj dalej