Czy pracownik szpitala — techniczny, nie medyczny — może dostać dyscyplinarkę za odmowę podłączenia butli tlenowej do respiratora?

Czy za odmowę podpięcia butli tlenowej do respiratora grozi dyscyplinarka? Pracownikowi technicznemu szpitala, który kompletnie się na tym nie zna, bo nawet nie przeszedł szkolenia? Czy pracodawca może wydawać każdemu pracownikowi dowolne polecenia — a pracownik ponosi odpowiedzialność w przypadku odmowy wykonania każdego polecenia? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 29 listopada 2021 r., … Czytaj dalej

Świadczenie kompensacyjne za działania niepożądane po szczepieniu ochronnym

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie przepisy pozwalające przyznać pieniężne świadczenie kompensacyjne każdemu, u kogo wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu ochronnym (ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2022 r. … Czytaj dalej

Ustawowy przedstawiciel nie może reprezentować osoby chorej psychicznie w sprawie przymusowej hospitalizacji

Czy opiekun prawny może reprezentować przed sądem osobę ubezwłasnowolnioną w sprawie dotyczącej przymusowej hospitalizacji? Czy jednak reprezentacja chorego psychicznie przez jej przedstawiciela ustawowego jest niedopuszczalna, zatem skarga kasacyjna wniesiona przez opiekuna w imieniu osoby chorej podlega odrzuceniu? postanowienie Sądu Najwyższego z 21 października 2021 r. (I CSKP 465/21)W sprawach dotyczących przyjęcia osoby chorej psychicznie do … Czytaj dalej

Obowiązkowe szczepienia medyków na COVID-19

Krótko i na temat, ale ogłoszone dziś przepisy na pewno będą częściej komentowane przy wigilijnym stole niż paradny wniosek złożony przez ministra Ziobrę w tzw. Trybunału Konstytucyjnego: oto i mamy obowiązkowe szczepienia na COVID-19 — a oblig ten dotyczy szeroko pojętych medyków (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia … Czytaj dalej

Czy można żądać okazania potwierdzenia zaszczepienia na COVID-19? (II)

Krótko i na temat, bo to już jest nudne: jak zapowiedziano, tak też zrobiono i oto w najnowszej inkarnacji przepisów o epidemicznych obostrzeniach mamy nie tylko limity w dostępności określonych miejsc czy usług, nie tylko możliwość wyłączenia spod tych limitów osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ale także warunek okazania przez klientów — tych, którzy nie są … Czytaj dalej