Czy konstytucyjne prawa podmiotowe tworzą dobra osobiste (i czy prawo do posiadania dzieci jest dobrem osobistym)?

Czy uszczerbek na zdrowiu powodujący, że kobieta nie będzie mogła mieć już dzieci, może być traktowany jako naruszenie dóbr osobistych? W tym także naruszenie dóbr jej męża — bo prawo do prokreacji dotyczy obojga rodziców, nie tylko matki? Czy jednak trzeba rozróżnić prawo podmiotowe od dobra osobistego — a więc prawo do prosiadania dzieci nie może … Dowiedz się więcej

Zakaz sprzedaży nieletnim e-papierosów niezawierających nikotyny (projekt)

A skoro niedawno było o tym, że autobusy miejskie będą miały prikaz smrodzić mniej, to dziś czas na kilka zdań o tym, że będzie zakaz sprzedaży niepełnoletnim wszystkich — także niezawierających nikotyny — e-papierosów (projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych). A mianowicie, w niezbędnym skrócie: art. … Dowiedz się więcej

Czy granice strefy czystego transportu mogą zależeć od ustawionych znaków — czy to znaki powinny być ustawione na wjeździe do strefy? (wyrok w/s SCT w Krakowie)

A skoro kilka dni temu wystartowała strefa czystego transportu w Warszawie, dziś czas na kilka akapitów o orzeczeniu WSA w/s strefy czystego transportu w Krakowie — a zwłaszcza dlaczego wyrok uznał, że granice SCT zostały wyznaczone błędnie. Słowem: czy granice strefy czystego transportu mogą zależeć od organizacji ruchu i miejsca ustawienia znaków informujących o strefie — … Dowiedz się więcej

Progresywno-zryczałtowana składka zdrowotna (projekt)

Krótko i na temat, bo z tego pewnie i tak nic nie będzie: do laski marszałkowskiej trafiła propozycja „Trzeciej Drogi” zmian odwracających genialną reformę znaną „Polski Ład” — po zmianach progresywno-zryczałtowana składka zdrowotna byłaby wprawdzie nadal zależna od wysokości dochodów osiąganych przez ubezpieczonego, acz nie w sposób wymagający tak skrupulatnych kalkulacji (projekt ustawy o zmianie … Dowiedz się więcej

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (projekt ustawy o zdrowiu zwierząt)

A skoro już kiedyś na tutejszych łamach było o przepisach nakazujących szczepić psy na wściekliznę, to dziś czas wspomnieć, że będą nowe przepisy — ale obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zasadniczo zostaje po staremu (projekt ustawy o zdrowiu zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 45 ust. 1 ustawy o zdrowiu zwierząt (projekt)Psy powyżej 3. miesiąca życia na terytorium … Dowiedz się więcej