Czy brak dowodu wykroczenia pozwala wydać wyrok nakazowy?

Czy sąd może wydać wyrok nakazowy w sprawie wykroczenia, jeśli w przesłanych przez policję materiałach brak jest dowodu popełnionego czynu? Czy jednak nieustalenie wszelkich okoliczności sprawy wyklucza ocenę wniosku o ukaranie bez udziału stron i bez przeprowadzenia rozprawy? I, wcale nie na marginesie: czy wznoszenie okrzyków pod adresem manifestantów zawsze powinno być kwalifikowane jako przeszkadzanie w odbyciu … Dowiedz się więcej

Transparent „WYPIERDALAĆ” podczas protestu: zakazany wulgaryzm czy uprawniona forma ekspresji?

Czy wulgarne słowo na transparencie trzymanym przez manifestanta jest wykroczeniem, bo zakazane i karalne jest publiczne używanie słów nieprzyzwoitych? Czy jednak liczy się kontekst czynu, który może wykluczać jego społeczną szkodliwość? Czy „WYPIERDALAĆ” jako reakcja na tzw. wyrok TK w sprawie aborcji może oznaczać korzystanie ze swobody ekspresji — czy to tylko oportunistyczne filozoferstwo, bo przecież bluzg to … Dowiedz się więcej

Zakaz noszenia broni — 11 listopada 2023 r. (projekt)

Krótko i na temat, bo to chyba było do przewidzenia: w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt przepisów wprowadzających zakaz noszenia broni w dniu 11 listopada 2023 r. — w Warszawie i we Wrocławiu (projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym). Jak … Dowiedz się więcej

15 tys. zł zadośćuczynienia za 36 godzin bezprawnego zatrzymania — to dużo czy mało?

Jaka powinna być wysokość zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie przez policję? Jeśli zatrzymano nie groźnego przestępcę, lecz młodą dziewczynę protestującą przeciwko decyzjom władzy? Jeśli bezprawne pozbawienie wolności wiązało się ze szczególnym udręczeniem, a trwało półtorej doby? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 czerwca 2023 r. , II AKa 272/22). Sprawa zaczęła się od zatrzymania przez policję … Dowiedz się więcej

Czy można żądać wyłączenia sędziego SN powołanego przez upolitycznioną KRS, który w podobnej — „politycznej” — sprawie już orzekał?

Czy można żądać wyłączenia od rozpoznania kasacji sędziego SN, który został powołany przez aktualną KRS, a więc istnieją poważne wątpliwości co do jego bezstronności i niezawisłości? Jeśli sprawa jest „polityczna”, a ten sędzia już wcześniej analogiczne sprawy rozstrzygał na niekorzyść oskarżonego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 3 marca 2023 r., II KK 99/22). Sprawa zaczęła się od wniesionej przez … Dowiedz się więcej