O tym, że jest projekt uchylenia przepisów penalizujących „przekroczenie granic” wolności słowa

projekt uchylenia art. 196 212 kk

A teraz coś z całkiem innej beczki: w Izbie Poselskiej pojawił się bardzo lakoniczny acz nie mniej ciekawy projekt nowelizacji kodeksu karnego przewidujący uchylenie kilku najbardziej bulwersujących przepisów penalizujących nadmierną swobodę (lub też „przekroczenie granic”, jak to zwykle się nazywa w orzecznictwie) w korzystaniu z wolności słowa. Lakoniczny, bo składa się z dwóch artykułów, z … Czytaj dalej

Piszący o prawnikach dziennikarz nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy prawniczej

Czy dziennikarz piszący o zdarzeniach, które mają lub mogą mieć konsekwencje prawne, powinien znać specjalistyczną terminologię prawniczą? Czy jednak prasa może posługiwać się pojęciami potocznymi — takimi, jak je rozumieją ludzie? wyrok Sądu Najwyższego z 2 września 2020 r. (I NSNk 4/19) Adresat normy prawnokarnej powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego jedynie … Czytaj dalej

Czy urzędnik może odpowiadać karnie za zniesławienie w treści swego pisma?

Czy funkcjonariusz publiczny może odpowiadać z art. 212 kk za czynności podejmowane w związku z pełnioną funkcją? Czy odpowiedzialność urzędnika za zniesławienie w treści pisma urzędowego może opierać się na tym, że informacje okazały się nieprawdziwe? Czy status funkcjonariusza publicznego stanowi kontratyp wobec przestępstwa pomówienia? (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2019 r., IV KK … Czytaj dalej

Czy składając wniosek o „Niebieską Kartę” można zniesławić?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy wniosek o „Niebieską Kartę” może być traktowany przez pomówionego ojca rodziny jako przestępstwo zniesławienia? (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2019 r., III KK 82/18). Orzeczenie wydano w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 par. 1 kk wniesionego przez mężczyznę — przeciwko własnej żonie i córce … Czytaj dalej

Tworzenie fałszywych dowodów w celu potwierdzenia zniesławienia (projekt art. 212 par. 2a kk)

A skoro niedawno było o tym, że w obszernym projekcie nowelizacji kodeksu karnego znalazła się także propozycja ścigania osób, które w toku postępowania karnego preparują dowody w celu wybielenia się (por. „Tworzenie fałszywych dowodów dla uniknięcia odpowiedzialności”), to dziś jest chyba niezły moment na kilka zdań o tym, Ministerstwo Sprawiedliwości chce także kar dla osób, … Czytaj dalej