Czy wspólnik posiadający 99% kapitału w spółce może być traktowany jako jej jedyny wspólnik?

Czy wspólnik spółki z o.o. posiadający 99% kapitału powinen być taktowany, na potrzeby ubezpieczeń społecznych, jak jedyny wspólnik jednoosobowej spółki — bo oddanie innej osobie 1% udziałów to fikcja i obejście prawa? Czy jednak jasne przepisy należy stosować wprost, zatem jeśli jest wspólników dwóch, to nie jeden, a więc składek na ubezpieczenia społeczne się nie … Dowiedz się więcej

Podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 zł (projekt)

Krótko i na temat, aczkolwiek w tych trudnych chwilach może być to ostatnią pociechą: w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt przepisów przewidujących podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 złotych — oraz obowiązek jego stałej waloryzacji (projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w … Dowiedz się więcej

Ustawa o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (projekt)

Krótko i na temat, ale kiedyś może się przydać: zgodnie ze starym porzekadłem nie ma nic trwalszego niż prowizorka… Świadczenie honorowe, wypłacane stulatkom na podstawie decyzji premiera Piotra Jaroszewicza, pięćdziesiąt lat przetrwało jako prowizorka — aktualnie ma się doczekać uregulowania normatywnego (projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 2 … Dowiedz się więcej

„Wakacje” od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (projekt)

Krótko i na temat, ale wielu się ucieszy: w serwisie internetowym RCL pokazał się projekt przepisów prowadzających „wakacje” od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw). Propozycja sprowadza art. 17a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)Na wniosek płatnika składek, prowadzącego [pozarolniczą działalność gospodarczą, z wyjątkiem … Dowiedz się więcej

Czy pięć umów na pełen etat — choćby w ramach pracy zdalnej — to zatrudnienie fikcyjne?

Czy praca u kilku pracodawców — pięć umów na pełen etat, w niedochodowych firmach — oznacza pozorność zatrudnienia? Jeśli chodzi o pracownika z wysokimi kwalifikacjami — i kluczowym uprawnieniem zawodowym, o które tak naprawdę chodziło pracodawcom — a większość „dodatkowych” umów to praca zdalna i zadaniowy czas pracy? Czy jednak każdy może podpisywać tyle umów … Dowiedz się więcej