Zapowiedziany strajk pilotów nie jest siłą wyższą — więc nie zwalnia linii lotniczych z odpowiedzialności za odwołany lot

strajk pilotów siła wyższa

A skoro wczoraj było o tym, że powracający do Polski krajanie muszą przejść obligatoryjną prewencyjną kwarantannę, dziś czas na kilka akapitów o tym, że legalny — zapowiedziany, zorganizowany zgodnie z prawem — strajk pracowników linii lotniczych nie jest siła wyższą zwalniającą przewoźnika z odpowiedzialności za odwołany lot. Może komuś się przyda. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z … Czytaj dalej

Fikcyjne uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego? Należy się i odszkodowanie, i odprawa!

fikcyjne uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego

Czy pracodawca, który zdecydował się zwolnić pracownika z pracy ze względów dyscyplinarnych, może przegrać sprawę w sądzie tylko ze względu na błędy proceduralne? Czy jednak sąd zawsze powinien analizować przyczyny rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od przywołanych okoliczności decyzji? I, wcale nie na marginesie: czy fikcyjne uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego może skutkować przyznaniem pracownikowi odszkodowania i odprawy? … Czytaj dalej

Roszczenie alternatywne — czyli czy szczególnie chroniony działacz związkowy zawsze może domagać się przywrócenia do pracy

Czy podlegający szczególnej ochronie związkowej pracownik, który został bezprawnie zwolniony z pracy, może bezwzględnie domagać się przywrócenia do pracy? Czy jednak może zaistnieć sytuacja, w której formalnie nieprawidłowe wypowiedzenie okaże się merytorycznie uzasadnione? Czy uzyskanie statusu działacza związkowego wyłącznie w celu uniknięcia wypowiedzenia może być potraktowane jako nadużycie ochrony związkowej? I, wcale nie na marginesie: … Czytaj dalej

Pracownicy opieki społecznej nie są pracownikami samorządowymi — więc mają prawo do strajku

Konstytucyjne prawo do strajku nie przysługuje każdemu, nie mają go na przykład pracownicy zatrudnieni w organach władzy państwowej i administracji samorządowej. Czy to jednak oznacza, że każdy pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej — na przykład w ośrodku pomocy społecznej — jest pracownikiem administracji samorządowej? Czy pracownikowi grozi dyscyplinarne zwolnienie za nielegalny strajk i odmowę powrotu … Czytaj dalej

Czy pracodawca może wytoczyć powództwo o ustalenie nie-reprezentatywności związku zawodowego?

Czy pracodawca może wytoczyć powództwo o ustalenie reprezentatywności organizacji związkowej — która twierdzi, że wzięła pod ochronę jakieś pracownika, ale zdaniem pracodawcy przedstawione dokumenty są niewiarygodne? Czy spór o status związku zawodowego w ogóle może być traktowany jako sprawa cywilna? wyrok Sądu Najwyższego 2 kwietnia 2019 r. (I PK 10/18) 1. Na podstawie art. 189 … Czytaj dalej