Zakaz komercyjnej hodowli zwierząt futerkowych na futro (projekt)

Krótko i na temat, bo przecież który to już raz: do laski marszałkowskiej trafił kolejny już (acz pierwszy w tej kadencji parlamentu) projekt ustawy wprowadzającej zakaz hodowli zwierząt futerkowych na futro (projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 12 ust. 4c ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Zabrania się chowu … Dowiedz się więcej

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (projekt ustawy o zdrowiu zwierząt)

A skoro już kiedyś na tutejszych łamach było o przepisach nakazujących szczepić psy na wściekliznę, to dziś czas wspomnieć, że będą nowe przepisy — ale obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zasadniczo zostaje po staremu (projekt ustawy o zdrowiu zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 45 ust. 1 ustawy o zdrowiu zwierząt (projekt)Psy powyżej 3. miesiąca życia na terytorium … Dowiedz się więcej

Czy można żądać przekazania sprawy do innego sądu — ze względu na hipotetyczne powiązania sędziów z lokalną władzą?

Czy sądy w niewielkim mieście mogą orzekać w procesie dotyczącym burmistrza tego miasta? Czy jednak taka sytuacja budzi wątpliwości co do ewentualnej stronniczości sędziów, a więc usprawiedliwia wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego? (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 maja 2024 r., IV KO 30/24). Sprawa zaczęła się od aktu oskarżenia wniesionego przeciwko burmistrzowi … Dowiedz się więcej

Znak graficzny „ZAWIERA OWADY JADALNE” (projekt)

Krótko i na temat, ale to na pewno ważne: do laski marszałkowskiej wpłynął podpisany przez posłów PiS projekt ustawy o obowiązku oznaczania żywności znakiem graficznym „ZAWIERA OWADY JADALNE” (projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych). A mianowicie, w wielkim skrócie: Tytułem dygresyjnej ciekawostki: przypominam, że owady nie są zwierzętami na gruncie ustawy … Dowiedz się więcej

Będzie podwyżka opłaty za wydanie paszportu dla psa — do 150 złotych (projekt)

Krótko i na temat: będzie podwyżka opłaty za wydanie paszportu dla psa (kota, fretki) — do 150 złotych (projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym) A mianowicie, w pewnym skrócie: par. 1 pkt 1 rozporządzenia w/s wysokości opłaty … Dowiedz się więcej