Odszkodowanie za pominięcie w rekrutacji zwolnionego pracownika powinno uwzględniać to, czy pracownik próbował znaleźć nową pracę

Pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego w trybie grupowym, odmowa może skutkować zasądzeniem odszkodowania. Nie ma jednak przepisów, które określałyby wysokość tego odszkodowania (nie jest to odszkodowanie zryczałtowane, określone przepisami kodeksu pracy), zatem w przypadku sporu powstaje szereg pytań: czy na poczet odszkodowanie można zaliczyć wypłaconą odprawę — zatem żądanie można oceniać przez pryzmat … Czytaj dalej

Potrącenie (wcześniejszej) odprawy z (późniejszym) odszkodowaniem

W ramach tradycyjnego poniedziałkowego spotkania z prawem pracy dziś kilka interesujących kwestii związanych ze zwolnieniami grupowymi: czy pracodawca, który po redukcji zatrudnienia planuje nowe rekrutacje, musi przyjąć wszystkich zwolnionych pracowników? Czy pracownik, któremu pracodawca odmówił ponownego zatrudnienia, może żądać odszkodowania? Czy w takim przypadku jest zatem możliwe potrącenie odprawy z owym odszkodowaniem — czyli czy można … Czytaj dalej

Ponowne zatrudnienie na to samo stanowisko pracownika zwolnionego grupowo

Zgodnie z przepisami o zwolnieniach grupowych pracodawca, który planuje ponowne zatrudnienie w grupie zawodowej objętej restrukturyzacją ma obowiązek w pierwszym rzędzie ponownie zatrudnić pracowników zwolnionych. Przepisy ustawy nie przewidują jednak żadnego rodzaju sankcji za niewykonanie tego obowiązku — czy to oznacza, że jest to nakaz „pusty”? Słowem: czy ex-pracownik, który znalazł ogłoszenie rekrutacyjne byłego pracodawcy może domagać … Czytaj dalej

Czy pracownik musi odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę by dochodzić odszkodowania za dyskryminację przy zwolnieniu?

Kilka dni temu Sąd Najwyższy podjął uchwałę wyjaśniającą wątpliwości dotyczące „nakładania się” na siebie uprawnień przysługujących pracownikowi, którego zdaniem wypowiedzenie umowy o pracę miało charakter dyskryminujący. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r. (III PZP 3/16) Wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o … Czytaj dalej

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

A skoro w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474) — to tradycyjny poniedziałek z prawem pracy poświęcamy zwolnieniom grupowym i odprawom pracowniczym: podstawowa zasada nr 1: ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących … Czytaj dalej