Czy sąd może zwrócić pozew, który zawiera obraźliwe sformułowania o pozwanym?

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

A skoro kilka dni temu było o tym czy można pozwać sąd o wielomilionowe odszkodowanie za zwrot pozwu, to dziś czas na kilka akapitów o tym czy dopuszczalny jest zwrot pozwu — który zawiera obraźliwe sformułowania o pozwanym? postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 listopada 2017 r. (sygn. akt I ACz 1878/17) Pismo procesowe zawierające … Czytaj dalej

Czy można żądać od sądu odszkodowania za zwrot pozwu?

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A skoro kilka dni temu było o projektowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego pozwalające na oddalenie — oczywiście bezzasadnego — powództwa bez postępowania, dziś czas na rozważania: czy można żądać od sądu 30 mln złotych odszkodowania za zwrot pozwu w sprawie o 10 mln odszkodowania od sądu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 maja 2017 r., … Czytaj dalej

Zwrot pozwu a uchybienie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy

Zwrot pozwu to nie koniec świata — chociaż może nim być, jeśli jego skutkiem jest uchybienie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy. W praktyce jak zawsze kluczowa jest odpowiedź: dlaczego tak się stało, o czym przypominam w dzisiejszej omówce orzeczenia SN. wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2017 r. (II PK 348/15) Zgodnie z … Czytaj dalej

Konsekwencje braku informacji o podjętych próbach mediacji w pozwie

Zagadnięto mnie (chyba przez przypadek) o opinię na temat zmienionego ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz 1595) przepisu określającego treść pozwu (art. 187 par. 1 kpc). Otóż od 1 stycznia 2016 r. każdy pozew powinien określać — oprócz … Czytaj dalej

Przekazanie sprawy z e-sądu (uchwała SN III CZP 33/15)

Odblokował się wreszcie kanał RSS w serwisie Sądu Najwyższego, zatem łatwiej jest mi być na bieżąco z nowościami w orzecznictwie (przyznaję, że w związku z wydarzeniem sprzed tygodnia w ostatnim czasie bardziej na bieżąco jestem z takimi gadżetami). Można zatem na spokojnie zająć się kolejną świeżą uchwałą SN, tym razem dotyczącą tego co tygrysy lubią … Czytaj dalej